Rooman sopimus

talous-sanakirja

Rooman sopimus on vuonna 1957 allekirjoitettu sopimus, jolla perustettiin Euroopan talousyhteisö (ETY), joka koostuu kuudesta maasta: Belgiasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Luxemburgista ja Alankomaista. Tavoitteena oli edistää kauppaa nopeamman talouskasvun saavuttamiseksi.

Toisin sanoen Rooman sopimus koostui kuuden Euroopan maan välisestä sopimuksesta kaupallisen vaihdon lisäämiseksi.

Rooman sopimus synnytti paitsi tavaroiden ja palvelujen vapaan kaupan allekirjoittajien välillä myös ihmisten ja pääomien vapaan liikkuvuuden.

Tällä sopimuksella pyrittiin myös menemään taloudellista sopimusta pidemmälle, ja tavoitteena oli Euroopan poliittinen yhdentyminen.

Toisin sanoen tällä sopimuksella luotiin pohja vanhan mantereen maiden väliselle suuremmalle liitolle. Kaikki tämä alueen talouskasvun lisäämiseksi, mutta myös eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Rooman sopimuksen toimielimet liitettiin Euroopan unioniin vuonna 1993, ja nyt tätä sopimusta kutsutaan sopimukseksi Euroopan unionin toiminnasta.

Toinen tärkeä tosiasia on, että samaan aikaan kun Rooman sopimus allekirjoitettiin, allekirjoitettiin myös Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimus. Tällä pyrittiin koordinoimaan jäsenmaiden tutkimuksia ydinenergian rauhanomaisesta käytöstä.

Yhteismarkkinat Rooman sopimuksessa

Rooman sopimuksella luodaan yhteismarkkinat osallistuvien maiden välille, ja kukin sitoutuu mukauttamaan talouspolitiikkaansa sopimuksen mukaisesti.

Esimerkiksi tuet, jotka voivat vaikuttaa allekirjoittajien väliseen kauppaan, kiellettiin. On muistettava, että tuki on henkilön tai ihmisryhmän julkiselta taholta saama taloudellinen tuki, jota ei pidä palauttaa. Sen tavoitteena on auttaa toteuttamaan toimintaa, joka vaatii suurta panostusta tai josta henkilö ei selviä yksin.

Toinen tärkeä toimenpide oli yhteisen tullin käyttöönotto ETY:n ulkopuolelta tulevalle tuonnille. Toisin sanoen esimerkiksi Yhdysvalloista tulevan tuotteen X tuontitariffi olisi sama kaikissa sopimukseen osallistuvissa maissa.

On myös huomattava, että yhteisen maatalouspolitiikan hanke alkoi tämän sopimuksen puitteissa vuonna 1962. Tämä sisältää joukon politiikkaa, joka Euroopan unionin jäsenmailla on nykyään suojellakseen maanviljelijöitään ja karjankasvattajiaan.

Tunnisteet:  esittää kirjanpito markkinoilla 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add