Sosialismin tyypit

talous-sanakirja

Sosialismin käsite on alkunsa jälkeen muuttunut sopeutuen sosiaaliseen, taloudelliseen ja poliittiseen ympäristöönsä ja synnyttänyt erilaisia ​​tyyppejä, kuten utopistista, tieteellistä tai markkinasosialismia.

Sosialismi tapana ymmärtää sosioekonomista ja poliittista todellisuutta sai alkunsa pääasiassa Engelsin tai Marxin kaltaisten hahmojen työn ansiosta. Syntyneet sosialismin tyypit ovat ajan mittaan koonneet pääideansa ja kehittäneet niitä.

Sosialismin käsitteellinen perusta syntyessään on aina ollut korkeamman tasa-arvon ja solidaarisuuden saavuttaminen yhteiskunnissa. Tämä tapahtuu varallisuuden tasapuolisen jakautumisen ja eri yhteiskuntaluokkien poistamisen kautta.

Siitä huolimatta jokainen uusi historiallinen lähestymistapa, jonka kirjoittajat ja popularisoijat ovat asteittain antaneet sosialismille uusien kiinnostavien kohtien kera, yleensä mukauttamalla mallia tai järjestelmää jokaiseen historialliseen kontekstiin.

Teoreettisen sosialismin pääkohdat

Sosialismi muotoutui syntymästään lähtien ensimmäisten sosialististen ja kommunististen postulaattien kautta, ja sen pääjuuret ovat seuraavat:

  • Utopistinen sosialismi: Tämä sosialististen ideoiden syntyvaiheessa oleva suuntaus on lähellä idealistista tai utopistista visiota. Tästä syystä ensimmäisillä kommunistisilla lähestymistavoilla ei vieläkään ollut selkeästi negatiivista näkemystä aikakauden kapitalismin ja teollistumisen vaikutuksesta.
  • Tieteellinen sosialismi: Karl Marxin ja Friedrich Engelsin julkaisujen myötä 1800-luvun puolivälissä sosialismi sai muodollisemman ja tiukemman teoreettisen perustan. Taloudellisen käyttäytymisen historian ja kehityksen yksityiskohtaisen tutkimuksen myötä tieteellisestä sosialismista tuli valtavirtaa.
Ero sosialismin ja kommunismin välillä

Muut historialliset lähestymistavat sosialismiin

Lisäksi, ja rajoittamatta sitä tosiasiaa, että sosialismia on monia muita muotoja, voimme sanoa, että sosialismin päätyypit ovat:

  • Markkinasosialismi: Uudet ajatusvirrat tulivat ajatukseen, että markkinatalouden lähestymistapa ei saisi olla yksinomainen kapitalismille. Tässä mielessä sosialismin periaatteet, kuten työläisten tuotantovälineiden omistus, yhdistettiin liiketoiminnasta saataviin laillisiin voittoihin, erityisesti strategisilla aloilla, kuten energia.
  • Sosiaalidemokratia: Nopeasti kasvava lähestymistapa 1900-luvun puolivälistä lähtien, joka perustuu talouden ja rahoituksen hallitusten suhteelliseen valvontaan. Lisäksi se pyrkii edelleen välttämään eriarvoisuutta tai väärinkäytöksiä yhteiskunnissa ja pyrkimään lisäämään taloudellista hyvinvointia.

Sosialismin tyyppejä, joita emme pidä tärkeimpänä, koska ne ovat vähemmistöjä, ovat esimerkiksi uskonnollinen sosialismi (arabialainen tai kristillinen), rationaalinen sosialismi, ekososialismi, sosialistinen sionismi tai libertaarinen sosialismi. On huomattava, että sosialismi on yksi virtauksista, jolla on enemmän haaroja.

Ero kapitalismin ja sosialismin välillä

Tunnisteet:  hallinto talous-sanakirja kulkee 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add