Symmetria

talous-sanakirja

Symmetria on geometristen kuvioiden ja muiden abstraktien matemaattisten elementtien ominaisuus. Tämä, kun tunnistetaan, että on vastaavuus suhteessa keskustaan, akseliin tai tasoon.

Eli kuvio näyttää symmetriaa, esimerkiksi 180º käännettynä säilyttää saman kuvan. Ajatellaanpa esimerkiksi nelisakaraista tähteä, jonka jokainen sivu on sama kuin toisella.

Symmetriatyyppejä on useita, kuten selitämme seuraavassa osassa.

Epäsymmetrian tyypit

Pääasiallisista symmetriatyypeistä erottuvat seuraavat:

  • Keskisymmetria: Tilanne, jossa homologiset pisteet tunnistetaan suhteessa pisteeseen, jota kutsutaan symmetriakeskukseksi. Toisin sanoen jokainen piste vastaa toista, joka sijaitsee samalla etäisyydellä symmetriapisteestä.

Muodollisesti keskussymmetria voidaan määrittää seuraavalla säännöllä: Jos meillä on pisteet X ja X', molemmat ovat symmetrisiä keskipisteen (C) suhteen, jos jana CX on yhtä pitkä kuin segmentti CX' , joten X ja X' ovat yhtä kaukana C:stä.

Ajatellaan kahta geometristä kuviota, joista toinen on yhtä suuri, jos sitä käännetään 180º, ja molemmat ovat samalla etäisyydellä pisteestä (keskipisteestä C), kuten alla olevassa kuvassa näkyy:

  • Aksiaalinen symmetria: Aksiaalinen symmetria on sellainen, joka toteutuu akselin funktiona. Tämä, toisin kuin keskussymmetria, joka on suhteessa pisteeseen.

Toisin sanoen on olemassa aksiaalinen symmetria, kun kaikki kuvion pisteet vastaavat toisen pisteitä, jotka ovat yhtä kaukana symmetria-akselista. Siksi pisteillä A, B ja C olisi niitä vastaavat homologiset pisteet A ', B' ja C'.

Selvittääksemme sitä graafisemmin, ajatellaan ihmisen siluetin piirtämistä paperiarkille. Sitten taitamme arkin kahtia jakamalla kuvan kahteen yhtä suureen osaan. Tällä tavalla meillä on kaksi hahmoa, joista toinen näyttäisi olevan toisen heijastus peilissä.

  • Säteittäinen symmetria: Säteittäinen symmetria eli kiertosymmetria on ominaisuus, joka esineellä on, kun sen kuva ei muutu osittaiskäännöksessä, kuten alakuvassa, jossa on tehty 180º kierto.

Tämän tyyppinen symmetria toteutuu, kun piirretään kuvitteellinen viiva, joka kulkee kohteen keskustan läpi, se jaetaan kahteen osaan, jotka puolestaan ​​ovat yhtä suuret.

Voidaan määritellä, että on olemassa diskreetti n-kertainen kiertosymmetria, n-kertaisten kiertosymmetria tai diskreetti n-kertainen kiertosymmetria, kun kierto tapahtuu 360 ° / n kulmassa. Toisin sanoen 2-kertainen symmetria on se, joka havaitaan, kun kohde kiertyy 180º.

Tunnisteet:  muu kirjanpito lausunto 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add