Saldo

kirjanpito

Saldo kirjanpidon alalla on tulojen ja kulujen erotus (kuten menot). Saldo voi olla kolmen tyyppistä: velkoja, velallinen ja nolla.

Tilin saldo on tulos, jonka saamme vähentämällä tilin tuotoista kaikki tilikauden kuluja vastaavat tietueet. Näin esimerkiksi tarkastellessamme pankkitiliämme voimme varmistaa, että kuun lopun saldo on kyseisen kuukauden tulojemme ja menojemme erotus.

Taseen käsitettä sovelletaan erityyppisiin tileihin, olipa kyse henkilöiden, yritysten, organisaatioiden ja maiden tileistä.

T-tili

Tasapainotyypit

Sen mukaan, miten tulojen ja menojen välinen ero havaitaan, saldoa on kolmenlaisia:

  • Velallinen: Kulut ovat suuremmat kuin tulot (negatiiviset)
  • Luotonantaja: Tulot ovat korkeammat kuin kulut (positiivinen)
  • Nolla: tulot ja kulut ovat yhtä suuret (nolla)

Esimerkki tasapainosta

Ennen kuin aloitat esimerkin, kannattaa muistaa, mikä on kirjanpitotili ja miten siihen pitää kirjata tulot ja kulut, jotta saadaan vastaava saldo.

Reskontratilit ovat peruselementtejä, joita käytetään organisaation kirjanpidon suorittamiseen. Ne ovat T-muotoisia, ja niissä on kaksi saraketta, joihin kirjaamme analysoitavan ajanjakson liikkeet (tulot ja kulut).

Oikeanpuoleisen sarakkeen nimi on "Credit" ja vasemmanpuoleisen sarakkeen nimi on "velka". Joka kerta kun haluamme kirjata tapahtuman, meidän on otettava huomioon, minkä tyyppistä tiliä analysoimme, koska sama tapahtuma voidaan kirjata sekä veloituksena että hyvityksenä riippuen siitä, mitä se tarkalleen ottaen edustaa tarkkailemallamme tilillä.

Merkinnät on tehtävä seuraavasti: (i) veloitukset ja tulot kirjataan veloiksi ja (ii) hyvitykset ja kulut kirjataan hyvityksiksi.

Lisäksi meidän on pidettävä mielessä tämä yksinkertaistettu sääntö: Varojen ja negatiivisten tulojen tilit lisätään Velkaan ja vähennetään luotolla, kun taas velat, nettovarallisuus ja positiiviset tulostilit lisätään Kreditillä ja vähennetään luotolla.

Oletetaan nyt, että yrityksellä on tili liikepankissa. Yhtiöllä on kuun alussa 4 000 euroa kumppaneiden lahjoituksia. Kuukauden aikana tehtiin seuraavat menot: vuokra 1 000 euroa, koneiden hankinta 2 000 euroa, raaka-aineet 950 euroa ja toimistotarvikkeet 300 euroa. Mikä on saldo kuun lopussa? Millainen tasapaino on kyseessä?

TÄYTYY

OLLA

4000 euroa

1000 euroa

2000 euroa

950 euroa

300 euroa

YHTEENSÄ: 4000 euroa

4250 euroa

Kuten näemme, koska kyseessä on omaisuustili, tulot menevät veloitukseen ja kulut hyvitykseen. Veloituksen loppusumma on kuun lopussa 4000 euroa ja luotto 4250. Saldo on -250 euroa, se on veloitussaldo.

Tunnisteet:  laukku vertailuja kuuluisia lauseita 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add