Investointiprojektin saldo

talous-sanakirja

Investointiprojektin saldo tietyllä hetkellä on aktivoitu summa kyseisestä projektista siihen hetkeen mennessä johdettujen nettokassavirtojen kanssa käyttäen aktivointiasteena projektin IRR:tä.

Tasapainon käsite antaa meille mahdollisuuden tietää, onko sijoitus puhdas vai sekoitettu.

Tasapainon ansiosta tiedämme, että kaikissa puhtaissa sijoituksissa IRR on tasainen. Tarkoitan, se on taloudellisesti järkevää. Toisaalta sekasijoituksissa IRR:n ilmaisu ei ole johdonmukainen. Eli kannattavuus riippuu yrityksen pääomakustannuksista.

Investointiprojektin saldon tulkinta hetkellä t (St)

  • St (r) <0: Projekti on velkaa sijoittajalle. Toistaiseksi odotettua alhaisempi kannattavuus on syntynyt. Sen odotetaan edelleen saavan rahaa sijoituksesta.
  • St (r)> 0: Sijoittaja on velkaa projektille, koska t on tähän mennessä tuottanut enemmän kannattavuutta kuin alun perin odotettiin.
  • St (r) = 0: Tällöin projektin ja sijoittajan välinen tili on selvitetty. Yksinkertaisissa investoinneissa se tapahtuu aina projektin lopussa.

Esimerkki investointihankkeen saldosta

Tasapainon ymmärtämisen helpottamiseksi annamme esimerkin yksinkertaisesta sijoituksesta.

Jos kassavirrat ovat:

-1000/200/200/800

Projektin IRR on 8 %.

Hankkeen saldo vuonna 0 on -1000.

Hankkeen saldo vuonna 1 on -876,35. Tämä on -1000 (1 + 0,08) +200.

Projektin saldo vuonna 2 on -743,25. Tämä on -876,35 (1 + 0,08) +200.

Hankkeen saldo vuonna 3 on nolla.

Tämä on -743,25 (1 + 0,08) +800.

Kaikki projektisaldot ovat negatiivisia tai nolla, joten investointi on puhdas.

Tunnisteet:  johdannaiset vertailuja oikein 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add
close

Suosittu Viestiä

talous-sanakirja

Martingaali

kirjanpito

Advance

talous-sanakirja

Tarjoustoiminto