Nettovuokra

talous-sanakirja

Nettotulo on tulo, joka henkilölle tai yritykselle jää jäljelle, kun vastaavat verot ja vähennykset on vähennetty kokonaistuloistaan.

Nettotulo riippuu siitä, onko henkilö luonnollinen vai oikeushenkilö. Samoin jokainen agentti, riippuen toiminnasta ja toimintatavasta, suorittaa laskennan tavalla tai toisella.

Nettotuloa voidaan tarkastella luonnollisen henkilön näkökulmasta, esimerkiksi työntekijän, joka saa kuukausipalkkaa työnantajaltaan. Oikeushenkilölle, kuten yhtiölle tai yhtiölle se puolestaan ​​on sen taloudellisesta toiminnasta syntyvä voitto tai tappio.

Nettotulo

Fyysinen henkilö

Palkkaa saavan henkilön näkökulmasta se tarkoittaa rahaa, jonka hän tosiasiallisesti saa bruttopalkasta vastaavien vähennysten ja verojen vähentämisen jälkeen (yrityksen kanssa neuvoteltu palkka on yleensä bruttomääräinen).

Nettotulo tai nettopalkka saadaan sitten seuraavasti:

1. Ensin lasketaan rahat, joihin veroprosenttia sovelletaan (veropohja). Tämä tehdään vähentämällä bruttopalkasta joukko lain sallimia vähennyskelpoisia kuluja (kuljetuskulut, työkorvaukset jne.) ja myöhemmin tekemällä tarvittaessa vähennyksiä (lasten saamisesta, huollettavista, vammaisuudesta jne.).

Bruttotulo - vähennyskelpoiset kulut-vähennykset = veron peruste

2. Kun veron peruste on saatu, tämä määrä kerrotaan vastaavalla ennakonpidätysprosentilla (mitä suurempi tulo, sitä suurempi ennakonpidätys) ja tällä saadaan maksettavien verojen taloudellinen määrä (verokintiö).

Veroperuste X % ennakonpidätys = veroprosentti (verot)

3. Lopuksi bruttopalkasta vähennetään verot (verokintiö) ja saadaan nettopalkka.

Bruttopalkka - verokanta = nettotulo tai nettopalkka

Laillinen ihminen

Yrityksen nettotulo on raha, jonka se todellisuudessa tuottaa vähentämällä tuloistaan ​​kaikki kulut (toimintakulut, poistot, korot, verot jne.). Kuten arvata saattaa, tämä luku on tapa mitata yrityksen kannattavuutta.

Mainittua nettotuloa käytetään myös yritysten osakekohtaisen tuloksen laskemiseen ja se lasketaan seuraavasti:

1. Lisätään kaikki yrityksen tuotot ja vähennetään sen kulut, vähennykset ja palkkiot, jolloin saadaan voitto ennen veroja.

Tulot-kulut - vähennykset-bonukset = voitto ennen veroja

2. Voitosta ennen veroja sovelletaan yhteisöveroa (edellisessä kappaleessa saatu luku kerrotaan kutakin yritystä vastaavalla veroprosentilla) ja näin saadaan maksettava verojen määrä tai verokiintiö .

Voitto ennen veroja (X) % yhtiöveroa = verokanta

3. Lopuksi verokiintiö vähennetään tuloksesta ennen veroja ja saadaan nettotulos tai nettotulos.

Tulos ennen veroja - verokanta = nettotulos tai nettotulos

Tunnisteet:  kulttuuri vertailuja lausunto 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add
close

Suosittu Viestiä

talous-sanakirja

Martingaali

kirjanpito

Advance

talous-sanakirja

Tarjoustoiminto