Tulot

talous-sanakirja

Talous- ja rahoitusalalla tulot ovat tuottoa, joka saadaan sijoituksesta tai yrityksestä. Tämä ilmaistaan ​​yleensä prosentteina alkusijoituksesta tai nykyisestä markkina-arvosta.

Toisin sanoen tuotto on voitto, joka saadaan esimerkiksi rahoitusvarojen hankinnasta.

Toinen huomioitava seikka on, että tulot syntyvät yleensä korkojen tai osinkojen muodossa, kuten seuraavassa osiossa kerrotaan.

Tulotyypit

Tärkeimmät tulotyypit ovat seuraavat:

  • Osakkeilla maksettava osinko: Se lasketaan jakamalla yhtiön vuosittain maksama osinko sen osakkeiden hinnalla markkinoilla. Esimerkiksi, jos yhtiö AB maksaa osinkoa 10 euroa ja yhtiön osakkeiden kurssi on 50 euroa, tuotto olisi: 10/50 = 0,2 = 20 %.
  • Osakesijoittamisen tuoton perusteella (ilman osinkoja): Laske sijoituksen kasvu kahdella tavalla:
    1. Osakkeiden tuotto: Se ilmaistaan ​​summana. Esimerkiksi jos XB-yhtiön osakkeet putoavat 56 eurosta 61 euroon, tuotto on 5 euroa.
    2. Tuottoprosentti: Se lasketaan vähentämällä sijoituksen lopullinen arvo alkuarvosta ja jakamalla sitten alkuarvolla. Tällä tavalla saamme tulot ja ilmaisemme sen prosentteina. Esimerkiksi jos alkuinvestointi oli 1 600 euroa ja sen nykyarvo on 1 750 euroa, tämä laskettaisiin seuraavasti: / = 0,09375 = 9,375 %.
  • Bonuksista: Se voidaan laskea eri tavoin. Esimerkiksi jakamalla joukkovelkakirjasta maksettu korko sen arvolla.

Muut tulojen merkitykset

Voimme viitata talous- ja rahoitusympäristön ulkopuolella esimerkiksi poliittisiin tuloihin. Tämä voidaan ymmärtää tilanteen tai tietyn tapahtuman hyväksikäytöksi äänestäjien tai kansalaisten myötätunnon tai tuen saamiseksi.

Sillä on yleensä negatiivinen konnotaatio. Saattaa esimerkiksi olla, että poliittinen ryhmä hyökkää kilpailijoitaan vastaan, koska he eivät reagoi riittävästi tuhoon aiheuttaneeseen tapahtumaan. Esimerkiksi luonnonkatastrofi.

Toinen tapa ymmärtää tuloja voi olla kuvaannollisemmalla tavalla. Esimerkiksi kahden ihmisen välisessä tietokilpailussa voidaan sanoa, että toinen saa tuloja hyödyntämällä toista

Tunnisteet:  Liiketoimintaa kulkee elämäkerta 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add