Laillinen ihminen

oikein

Oikeushenkilö on oikeudellinen käsite, joka viittaa yksikköön, jolla on sarja oikeuksia ja velvollisuuksia. Mainittu yksikkö voi koostua yhdestä tai useammasta henkilöstä luomalla kaupallisia yhtiöitä, valtion yksiköitä tai muita erilaisia ​​organisaatioita.

Oikeushenkilöyden olemassaolon kautta on mahdollista kehittää taloudellista toimintaa säännellysti ja kontrolloidusti. Lisäksi heillä olisi myös mahdollisuus toteuttaa voittoa tavoittelemattomia toimia, kuten kansalaisjärjestöjen tapauksessa.

Oikeushenkilö on siis laista syntyvä nimi, jonka tarkoituksena on antaa näille yrityksille mahdollisuus saada tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia samalla tavalla kuin luonnollisella henkilöllä.

Toisin sanoen tämän oikeudellisen mekanismin lähtökohtana on antaa oikeudellinen vastuu kaupallisten, oikeudellisten tai taloudellisten toimien toteuttamiseksi. Tällä tavoin on mahdollista erottaa oikeudellinen identiteetti ja sen mukanaan tuoma vastuu ryhmän yksittäisten jäsenten yksilöllisistä identiteeteista.

Toisin sanoen, jos otamme yrityksen esimerkkinä, sillä itsellään on oma identiteettinsä juridisen näkökulman mukaan sen muodostavien kumppaneiden ulkopuolella.

Oikeudellinen tosiasia Liikemies Julkinen laki

Oikeushenkilön ominaisuudet

Kuten luonnollisen henkilön käsitteellä, myös oikeushenkilöillä on joukko määritteleviä piirteitä.

  • Heillä on kansalaisuus tai rekisteröity kotipaikka.
  • Heillä on rekisteröity verotusosoite.
  • Syntymäaika tai perustuslaki.
  • Heillä on oma pääoma kumppaneiden maksujen tai voittojen seurauksena.
  • Heillä on laillisia oikeuksia ja velvollisuuksia sen mukaan, millainen he ovat.

Tässä mielessä heillä on kansalaisuus tai verotuksellinen kotipaikka, jossa he laillisesti sijaitsevat, syntymäaika tai perustuslaki, jäsentensä maksuista ja taloudellisesta toiminnasta saadusta voitosta johtuva pääoma sekä edellä mainitut vastaavat oikeudet ja velvollisuudet.

Esimerkkejä oikeushenkilöyksiköstä

Oikeushenkilöitä on eri tyyppejä riippuen sen kokoonpanosta tai kyseisen henkilön toiminnan suunnasta:

  • Kaupalliset yritykset (yritykset, suuret monikansalliset yhtiöt ja jopa yksityiset yritykset)
  • Voittoa tavoittelemattomat järjestöt (kansalaisjärjestöt, säätiöt, naapuruusjärjestöt...)
  • Julkiset yhteisöt tai eri maiden tai alueiden hallintojen yhteisöt

Tunnisteet:  kulkee esittää kulttuuri 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add