Vakaus- ja kasvusopimus

talous-sanakirja

Vakaus- ja kasvusopimus on joukko sääntöjä, jotka pannaan täytäntöön Euroopan unionissa (EU).Sen tavoitteena on ehkäistä tietyn talouspolitiikan kielteisiä seurauksia, erityisesti finanssipolitiikan alalla.

Yleisesti ottaen tämän sopimuksen sääntöjen tarkoituksena on estää julkisten talousarvioiden joutuminen liiallisiin alijäämiin. Lisäksi on tarkoitus, että julkinen velka ei ole suuri taakka maalle.

Vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteet

Sopimuksen tavoitteita ovat mm.

  • EU:n jäsenmaat harkitsevat uudelleen keskipitkän aikavälin budjettitavoitteitaan kolmen vuoden välein. Vaikka hallitus voi tehdä sen useamminkin, jos maassa on edessään rakenneuudistus, jolla on suuri vaikutus julkiseen talouteen.
  • Kulutuksen viitearvo määritettiin. Tämän indikaattorin mukaan julkisten menojen lisäysten, jotka ylittävät maan keskipitkän aikavälin potentiaalisen talouskasvun, on tapahduttava toimenpiteiden kanssa, jotka mahdollistavat valtion tulojen lisäämisen.
  • Euroopan komissio neuvoo EU:n hallituksia, jotta ne voivat saavuttaa keskipitkän aikavälin tavoitteensa.

Sopimuksen historia

Vakaus- ja kasvusopimus koostuu Eurooppa-neuvoston päätöslauselmasta (hyväksyttiin vuonna 1997) ja kahdesta neuvoston asetuksesta, jotka on päivätty 7. heinäkuuta 1997. Toinen niistä viittasi talousarvioiden valvontaan ja toinen, jossa täsmennettiin liiallisen rahoituksen soveltamista. alijäämät.

Näitä kahta asetusta muutettiin vuonna 2005 niiden täytäntöönpanosta käytyjen keskustelujen jälkeen. Sitten vuoden 2008 talous- ja rahoituskriisin myötä paljastui puutteita, jotka johtivat nykyisen sääntelykehyksen uudelleenarviointiin.

Näin EU vahvisti talouden ohjaustaan ​​kahdeksalla asetuksella ja kansainvälisellä sopimuksella. Niistä erottuvat seuraavat:

  • Otettiin käyttöön kattavampi seurantajärjestelmä, jotta ongelmat, kuten kiinteistökuplat tai kilpailukyvyn heikkeneminen havaitaan ajoissa.
  • Euroalueelle sovittiin uusi valvontasykli, jossa maiden budjettisuunnitelmat esitellään Euroopan komissiolle joka syksy. Poikkeus tehdään maille, joilla on makrotalouden sopeutusohjelmia.
  • Vuoden 2012 vakaus-, koordinointi- ja hallintosopimus ("budjettisopimus") allekirjoitettiin, ja siinä otettiin käyttöön tiukempia finanssipoliittisia toimenpiteitä kuin alkuperäinen vakaus- ja kasvusopimus.

Lisäksi Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2015 suuntaviivat olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpanosta vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa.

Tunnisteet:  Liiketoimintaa laukku oikein 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add