Kansainvälinen työjärjestö (ILO)

talous-sanakirja

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) on Yhdistyneistä Kansakunnista (YK) riippuvainen elin. Tämä käsittelee työhön ja työsuhteisiin liittyviä asioita. Se syntyi vuonna 1919 Versailles'n rauhan seurauksena ja sen tavoitteena oli edistää ihmisarvoista työtä.

Työntekijät, hallitukset ja työnantajat yhdistävä ILO laatii työsäännöt ihmisarvoisen työllisyyden vuoksi. Siten ILO:n filosofia olettaa, että kunnollisilla työpaikoilla saavutetaan taloudellinen vauraus ja sosiaalinen rauha.

Kansainvälisen työjärjestön (ILO) päätavoitteet

Tärkeimmät ILO:n itselleen asettamat tavoitteet kattavat neljä toiminta-aluetta:

  • Edistää työmääräysten ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista.
  • Taistele työntekijöiden kunnollisista palkoista.
  • Parempi sosiaalinen suojelu työntekijöille.
  • Edistää hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden välistä vuoropuhelua ja neuvotteluja.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ILO laatii työlainsäädäntöä, valmistelee kansainvälisen tason ohjelmia, joiden tavoitteena on vahvistaa perusoikeuksia sekä sosiaalisia ja työoloja, sekä edistää teknistä yhteistyötä työelämässä kansainvälisellä tasolla.

Miten ILO toimii

ILO määritellään kolmikantaiseksi organisaatioksi, koska siihen kuuluvat työnantajat, jäsenvaltioiden hallitukset ja työntekijät. Sen tehtävänä on tukea työnantajien ja ammattiliittojen välistä vuoropuhelua sosiaali- ja talouspolitiikasta.

ILO:n sisäinen rakenne on seuraava:

  • Kansainvälinen työkonferenssi: Sen lisäksi, että se on työlainsäädäntöön päättävä elin, se toimii myös keskusteluelimenä sosiaalisista ja työelämästä. Se hoitaa myös ILO:n budjetin hyväksymisen.
  • Hallitus: Hallitsee toimeenpanovaltaa. Toisin sanoen se toteuttaa ILO:n ohjelmia ja huolehtii organisaation budjettinäkökohdista.
  • Kansainvälinen työtoimisto: Se on valvontaelin. Se vastaa hallituksen valvontatehtävistä.

On huomattava, että hallituksen tekemää työtä neuvovat lautakunnat, joissa on työnantajien, hallitusten ja ammattiliittojen asiantuntijoita.

Toisaalta ILO:n jäsenmaiden kokouksia pidetään aika ajoin, jossa käsitellään tärkeimpiä työelämän ja sosiaalisia kysymyksiä.

Mitkä ovat ILO:n toiminta-alat?

Jotta ILO:n kansainväliset standardit tulevat voimaan, on olemassa valvonta- ja valvontajärjestelmä. Toisin sanoen ILO varmistaa, että allekirjoitettuja sopimuksia noudatetaan.

Tätä varten organisaatio seuraa säännöllisesti sopimusten soveltamista ja osoittaa, millä alueilla sitä voitaisiin parantaa. Lisäksi ILO voi antaa neuvoja jäsenvaltioille.

Kehitysyhteistyö on toinen ILO:n tärkeimmistä toiminta-aloista. Tätä varten ILO edistää ohjelmia, jotka ovat sitoutuneet ihmisarvoiseen työllisyyteen. Näissä vaaditaan työnantajien, hallitusten ja työntekijöiden sitoutumista, jotta ne voivat osallistua.

Lyhyesti sanottuna kyse on sellaisen politiikan toteuttamisesta, joka mahdollistaa kestävän kehityksen ja joka samalla johtaa ihmisarvoiseen työhön.

ILO:n ohjelma ja budjetti

Kansainvälisen työkonferenssin on hyväksyttävä ILO:n ohjelma ja budjetti joka toinen vuosi.

Niinpä ohjelmassa ja budjetissa asetettiin kahden vuoden kuluttua saavutettavat tavoitteet, niiden saavuttamiseen käytettävät resurssit ja hyväksyttiin tarkoituksenmukaisiksi katsottavat kulut.

Mutta mistä ILO saa rahoitusta?

Pääasiassa kolmella tavalla:

  • Sen muodostavien maiden suhteellisten maksujen kautta.
  • Pääkumppaneiden vapaaehtoisten lahjoitusten kautta.
  • Julkisten virastojen, rahoituslaitosten ja YK:sta riippuvaisten virastojen maksut.

Tunnisteet:  pankkitoimintaa sijoitus USA 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add