Mikroekonometria

talous-sanakirja

Mikroekonometria on ekonometristen tutkimusten sovellus mikrotaloustieteen alalle. Tämä modaliteetti mahdollistaa ihmisten tai yritysten päätöksistä syntyvien taloudellisten tilanteiden simuloinnin tai tutkimisen eri muuttujat huomioiden.

Mikroekonometiikan avulla voidaan analysoida käyttäytymistä taloudellisessa mielessä ja suunnitella tilanteita, joiden avulla tiedetään niiden vaikutukset tietyillä markkinoilla. Muodollisesti se määritellään yleensä osaksi taloustutkimusta, joka auttaa vertailemaan erilaisia ​​hypoteeseja tai tilanteita, jotka liittyvät mikrotalouden toimijoiden päivittäisessä toiminnassa tekemiin päätöksiin.

Yhdistämällä ekonometriikan ja mikrotaloudellisen tiedon työkalut tämä tieteenala auttaa arvioimaan mahdollisia suhteita yhteisten muuttujien välillä taloudellisten toimijoiden (kuluttajien, tuottajien, yritysten, kotitalouksien tai minkä tahansa muun talouden yksittäisen yksikön) jokapäiväisessä elämässä. niiden mahdolliset keskinäiset suhteet.

Toisin sanoen mikroekonometrinen tutkimus esittää erilaisia ​​tuloksia huomioon otettujen muuttujien tai niiden vuorovaikutuksen seurauksena. Puhuisimme muuttujista, kuten palkoista, tulotasosta tai säästämisestä.

Mikroekonometriset tutkimukset on jaettu typologiansa mukaan paneelitietomalleihin ja kvalitatiivisiin valintamalleihin. Kaksi näkyvää esimerkkiä jälkimmäisestä vaihtoehdosta ovat Probit- ja Logit-mallit, jotka ovat useimmin käytetyt. Lisäksi tämäntyyppiset arviot tehdään yleensä pääasiassa mikrotaloudellisten tutkimusten ja selvitysten perusteella.

Tunnisteet:  kryptovaluutat esittää taloudellinen analyysi 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add
close

Suosittu Viestiä

talous-sanakirja

Martingaali

kirjanpito

Advance

talous-sanakirja

Tarjoustoiminto