Valmistus

talous-sanakirja

Valmistus on tulosta raaka-aineiden muuntamisesta valmistetuksi tuotteeksi teollisen prosessin kautta. Tällä tavalla saadaan valmiit tuotteet valmiina myyntiin eri markkinoilla.

Teollisuuden toiminnan kautta yrityksillä on mahdollisuus muuntaa erilaisia ​​raaka-ainepanoksia sellaisiksi tuotteiksi tai tuotoksiksi, joita ne haluavat tarjota markkinoille ja siten harjoittaa taloudellista toimintaansa. Valmistus on siksi yksi toissijaisen alan keskeisistä osista.

Päätavoitteena valmistetta luotaessa on myöhempi markkinoille saattaminen. Toisin sanoen yritykset tuottavat viedäkseen tuotantonsa kohti lopullista myyntiä. Tämä nimitys tunnistetaan yleensä tuotteen täydelliseen kehitykseen. Sen massatuotanto ja tarjonta markkinoille.

Toisaalta on selvää, että valmistusprosessi kattaa tuotteen alkuperäisestä suunnittelusta sen komponenttien kokoamiseen, kaikki kattaa muunnosvaiheet sen muokkaamiseksi sen lopullista myyntiä varten.

Valmistuskonseptin historia

Alunperin valmistuksen käsite ja merkitys viittasivat aiemmille vuosisatoille tyypilliseen artesaanituotannon muotoon. Uusien tuotantoprosessien, teknologian ja alan kasvun myötä tästä nimestä on tullut aiemmin selitetty.

Historiallisesti on kuitenkin ymmärretty, että tuotantona tunnetun käsitteen alkuperä sijaitsee teollisessa vallankumouksessa ja tämän virstanpylvään aiheuttamissa sosiaalisissa ja taloudellisissa muutoksissa.

Tuotannon ominaisuudet valmistuksen mukaan

Valmistuskonseptilla on joukko pääominaisuuksia:

  • Tuotteen monimutkaisuus huomioon ottaen valmistustoimissa voi olla suurempi tai pienempi määrä välituotantoprosesseja.
  • Vaikka tavanomainen onkin koneen enemmistökäyttö, se ymmärretään myös valmistusprosessiksi käsiteolliseen tuotantoon, jossa muunnos tehdään käsin.
  • Se olettaa prosessien erottamisen tai jakamisen olemassaoloa, mikä johtaa työn erikoistumiseen.
  • Se pyrkii resurssien optimointiin ja siten yrityksille korkeamman voittotason saavuttamiseen.

Tunnisteet:  kirjanpito talous-sanakirja Kauppa 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add