Johtajuus

talous-sanakirja

Johtajuus on toimintaa, jolla vaikutetaan ihmisryhmään, jonka tavoitteena on työskennellä ryhmänä ja tietyn tarkoituksen ympärillä.

Johtamisesta on tullut tänä päivänä elintärkeää, koska on pulaa henkilöistä, joilla on taitoja johtaa tiimiä ja saavuttaa keskimääräistä parempia tavoitteita.

Johtamisen alkuperä

Ensimmäisten johtajien ilmestyminen juontaa juurensa ennen Kristusta. Jo Platon nosti työssään esiin, mitkä ovat johtajan ominaisuudet. Tällä tavalla on ollut monia kirjoittajia aikojen alusta lähtien, jotka ovat käyttäneet johtajuuden käsitettä opetuksissaan.

Historian suuria kuvernöörejä on tukenut hyvät johtamistaidot. Hitlerin tapauksessa hän onnistui pääsemään valtaan, koska hän oli onnistunut huijaamaan ja vakuuttamaan lähestymistavastaan ​​suuren määrän kansalaisia.

Johtamisen merkitys

Tässä mielessä johtajuuden merkitys piilee siinä, että yritykset eivät vain luo teollisia tuotteita mekanisoiduilla prosesseilla. Lisäksi heidän tulee tutkia ihmisten psykografisia profiileja ja tehdä sopimuksia kaupallisissa ryhmissä, organisaation toiminnallisten alueiden välillä; toiminta, talous, henkilöstö, viestintä jne.

Kun otetaan huomioon, että ihmiset, joilla on erilainen henkilökohtainen ja ammatillinen profiili, työskentelevät kaikilla aloilla, kaikkien on monimutkaista mennä samaan suuntaan sisäisen motivaation vuoksi.

Esimerkiksi talousalan ammattilaiselle ammatiltaan kirjanpitäjä. Hänellä on laaja kokemus tilintarkastuksesta, hänen voi olla vaikea kohdata kaupallisen alan ja markkinoinnin ammattilainen, ammatiltaan publicisti ja luovampi ja innovatiivisempi visio liiketoiminnasta.

Ensimmäinen saattaa pyrkiä varmistamaan yrityksen resurssien oikean käytön. Toinen, saavuttaa tuloksia, jotka asettavat brändin kuluttajan mieleen. Heillä molemmilla on yksi yhteinen lopullinen tavoite; sijoittaa yritystä ja tehdä siitä kilpailukykyisempää, mutta hyvin eri näkökulmista.

Tässä prosessissa on olennaista, että ihmiset, joilla on johtamistaitoja, osallistuvat. Heidän on kyettävä luomaan yhteinen, selkeä, yhteinen ja haastava tarkoitus, joka pystyy mobilisoimaan kaikki yrityksen osa-alueet.

Johtamisen ominaisuudet

Hyvällä johtajalla tulee olla seuraavat ominaisuudet ja taidot saadakseen ihmisten tuen:

 • Viestintä: Oikea viestintä on välttämätöntä johtajan ideoiden välittämiseksi. Kommunikoimalla selkeästi, suoraan ja ytimekkäästi voit tavoittaa suuremman joukon ihmisiä.
 • Näytä esimerkki: Jotta johtajaa voidaan seurata, hänen on ensin sitouduttava asiaan ja annettava panoksensa kuin kuka tahansa muu henkilö.
 • Empatia: Toisten ihmisten tilanteen tunteminen ja ymmärtäminen on erittäin tärkeää ihmisryhmään vaikuttamisessa. Tämä ominaisuus tekee johtajasta läheisen.
 • Luottamus: Kaikenlainen suhde perustuu luottamukseen. Jos luottamusta johtajaan ei ole, tämä johtajuus hajoaa ajan myötä.
 • Turvallisuus: Turvallisuus ja varmuus päätöksenteossa on yhteiskunnassa vahvasti havaittavissa oleva asia. Mitä korkeampi suojausaste on, sitä suurempi on johtajan ulottuvuus.
 • Motivaatio: Kun kuulemme motivoivia ja optimistisia sanoja, joiden avulla voimme kohdata elämän toisesta näkökulmasta, johtajan vaikutus ja vaikutus ihmisiin kasvaa.
 • Vastuu: Henkilöä, jota ei pidetä vastuullisena, tuskin ajatellaan johtajana.

Johtamisen kolme peruspilaria

Riippumatta siitä, minkä tyyppistä analysoimme johtajuutta, ovat seuraavat pilarit:

 • Henkilökohtaiset taidot: Ne, jotka hallitsevat ihmisten tunteita ja tasapainoa vaativina hetkinä.
 • Tekniset valmiudet: Yrityksen suorituskykyalueeseen liittyvä tieto; esimerkiksi kirjanpito, talous, markkinointi, suunnittelu jne. Keskeiset näkökohdat liiketoimintaprosessien johtamiseen.
 • Sosiaaliset taidot: Ne ovat sellaisia, jotka helpottavat suhdetta muihin ihmisiin ja erottuvien keskuudessa; empatiaa, luottamusta ja vastuuntuntoa.

Johtamisen tyypit

Alla luetellaan eri johtajuustyypit ja linkki sen määritelmäartikkeliin:

 • Paternalistinen.
 • Karismaattinen
 • Demokraattinen.
 • Luonnollinen.
 • Liiketoimintaa
 • Negatiivinen.
 • Liberaali.

Esimerkki johtajuudesta

Yhteiskunnasta, jossa elämme, voimme löytää joukon johtajia. Urheilijoiden tapauksessa korostamme Cristiano Ronaldoa tai LeBron Jamesia. Mitä tulee hallitsijoihin tai kuninkaisiin, Englannin kuningatar tunnustetaan myös suureksi johtajaksi.

Toisaalta yritysmaailmasta löytyy sellaisia ​​tunnettuja johtajia kuin Jeff Bezos, Warren Buffet tai edesmennyt Steve Jobs.

Lyhyesti sanottuna johtaminen on toimintaa, joka tarvitsee kontekstin, tarkoituksen, ihmisryhmän. Näin ollen se vaatii myös johtajan, jolla on taidot mobilisoida ja saavuttaa ehdotetut tavoitteet.

Johtajuus on myös taito, joka, vaikka se voi olla synnynnäistä, johtuen perinnöllisistä persoonallisuuspiirteistä tai vanhemmuuden kontekstista, voidaan hankkia myös itsekurilla, joka edistää johtamistoimiin alistumista. Esimerkiksi työskennellä ujouden kanssa asiantuntijan kanssa, osallistua vapaaehtoishankkeisiin, johtaa vapaaehtoishankkeita, opiskella monimutkaisia ​​teknisiä aiheita ja yksinkertaistaa sitä työtovereille, luoda protokollia, jotka parantavat työympäristöä ja yleensä innovoida aloitteissa, joita kenelläkään ei ole. tehty ennen.

Tunnisteet:  USA lausunto oikein 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add