Ilmainen kilpailu

talous-sanakirja

Vapaa kilpailu on tilanne, jossa kuka tahansa henkilö tai yritys voi vapaasti osallistua tiettyyn taloudelliseen toimintaan joko myyjänä tai ostajana.

Kun on vapaa kilpailu, yritykset tai ihmiset voivat vapaasti tulla markkinoille tai poistua niiltä. Heillä on myös täysi vapaus asettaa tuotteidensa hinnat houkutellakseen kuluttajien mieltymyksiä. Jälkimmäiset voivat puolestaan ​​vapaasti valita, mitä tuotteita he haluavat ostaa ja minkä toimittajien puoleen he haluavat mennä.

Vapaan kilpailun edellytykset

Jotta markkinoilla vallitsisi vapaa kilpailu, on oltava riittävä ja avoin oikeudellinen kehys, jonka avulla talouden toimijat voivat käyttää vapauksiaan muiden oikeuksia kunnioittaen.

Tämän oikeudellisen kehyksen puitteissa valtiolla on oltava valtuudet:

  • Tutki ja rankaise jokaista taloudellista toimijaa, joka yrittää perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Yleensä tämä tehdään luomalla kilpailulaki ja valvontaelin, joka on kilpailuvirasto.
  • Tarkista ja muokkaa sääntöjä tai määräyksiä, jotka voivat rajoittaa kilpailua.
  • Luodaan mekanismeja kuluttajien oikeuksien suojaamiseksi. Yleensä tämä tapahtuu kuluttajansuojalain ja erikoistuneen valvontaelimen kautta.

Vapaan kilpailun edut ja haitat

Vapaalla kilpailulla on myönteinen vaikutus talouteen, koska se rohkaisee yrityksiä tehostamaan, innovoimaan ja jatkuvasti parantamaan tuotteidensa laatua kuluttajien mieltymysten houkuttelemiseksi. Kilpailukykyisimmät yritykset ovat ainoat, jotka pystyvät selviytymään markkinoilla ja tuottamaan voittoa.

Kilpailu hyödyttää suoraan kuluttajia, jotka päätyvät maksamaan halvempia hintoja ja voivat valita enemmän ja parempia tuotteita kuin monopolin tai vähäisen kilpailun tilanteessa.

Mitä enemmän kilpailun vapautta on, sitä lähempänä markkinat ovat niin sanottua täydellistä kilpailua.

Meidän on kuitenkin otettava huomioon, että poikkeavuuksia tai markkinahäiriöitä saattaa esiintyä. Näin ollen resursseja ei aina kohdenneta tehokkaasti vapaan kilpailun vallitessa.

Lisäksi on otettava huomioon, että on olemassa tiettyjä herkkiä aloja, kuten peruspalvelut. Tällaisissa tapauksissa hintaa ei voida jättää kysynnän ja tarjonnan varaan, koska on julkinen tarve, että kaikki kansalaiset saavat tämän hyödykkeen.

Tunnisteet:  Argentiina pankit talous-sanakirja 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add
close

Suosittu Viestiä

talous-sanakirja

Perintövero

talous-sanakirja

Vuotuinen kannattavuus

talous-sanakirja

PERT-kaavio