Hinnan vapaus

talous-sanakirja

Hintavapaus on tilanne, jossa ei ole hintavalvontaa tai interventiota. Yritykset voivat vapaasti määrittää hinnat, joilla ne haluavat myydä tuotteitaan tai palveluitaan.

Hintavapaus on yksi markkinatalouden perusperiaatteista. Kysynnän ja tarjonnan yhtymäkohta pidetään tehokkaimpana mekanismina niukkojen resurssien allokoinnissa ja tasapainohintojen määrittämisessä.

Toisaalta hintasääntely aiheuttaa tehottomuutta pääasiassa seuraavista syistä:

  • Hintojen asettajilla ei ole tarpeeksi tietoa optimaalisten hintojen määrittämiseksi, eikä heillä ole joustavuutta mukauttaa niitä kysynnän ja tarjonnan muutoksiin.
  • Hintavalvonnasta aiheutuu hallinto-, valvonta- ja tarkastuskuluja.
  • Tehottomuuksia ja ei-toivottuja vaikutuksia syntyy.

Miten yritykset asettavat hinnat

Yritykset asettavat hinnat tuotantokustannustensa ja kohtaamaansa kilpailun mukaan. Kun yritykset kohtaavat relevantteja kilpailijoita, niillä on taipumus alentaa hintojaan houkutellakseen kuluttajien mieltymyksiä.

Lisäksi kun yritykset ovat tehokkaampia, niiden kustannukset ovat alhaisemmat ja siksi ne voivat asettaa alhaisemmat hinnat.

Kun hintavapautta ei ole

Hallitukset, jotka säätelevät hintaa, tekevät niin usein suojellakseen kuluttajia. Nämä tarkastukset ovat kuitenkin yleensä erittäin tehottomia, koska ne vähentävät tarjontaa, innovaatioita ja talouskasvua.

Jotkut eniten käytetyistä hintasäätimistä ovat:

  • Maksimihintojen vahvistaminen.
  • Vähimmäishintojen vahvistaminen.
  • Säädettävät hinnat inflaation mukaan.
  • Kiinteät ja määritellyt hinnat eri kuluttajaryhmille.

Hintahallinnan ylläpitämiseksi hallituksen on käytettävä resursseja hallintoon, valvontaan ja valvontaan. Lisäksi on oltava sanktiomekanismeja niille, jotka eivät noudata valvontaa. Kaikilla edellä mainituilla on taipumus aiheuttaa merkittäviä infektioita.

Tunnisteet:  Liiketoimintaa USA talous-sanakirja 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add