Hierarkia

talous-sanakirja

Hierarkia on rakenne, jossa on nouseva ja laskeva järjestys. Tämä määräytyy elementtien arvon tai niiden keskinäisen voiman perusteella.

Hierarkia on tällöin järjestelmä, jossa joillakin ihmisillä, esineillä tai entiteetillä on suurempi merkitys ja se häiritsee muita, ja voi olla erilaisia ​​luokkia, joihin ne voidaan ryhmitellä.

Hierarkian käsite liittyy usein tapaan, jolla yhteisöt toimivat. Siten nämä voidaan jakaa erilaisiin sosiaalisiin kerroksiin.

Voidaan sanoa, että se, mikä on ajan myötä muuttunut, on hierarkkisen järjestelmän määräävä elementti. Muinaisina aikoina se oli jumaluus, joka muodosti teokraattisia yhteiskuntia. Nyt voitaisiin kuitenkin sanoa, että taloudellinen valta on hallitsevin.

On syytä mainita, että hierarkia voidaan ymmärtää myös ryhmänä ihmisiä, jotka kuuluvat samaan luokkaan entiteetin sisällä. Eli esimerkiksi yrityksen markkinointipäällikkö ja henkilöstöpäällikkö kuuluvat samaan hierarkiaan.

Hierarkia yrityksissä ja yhteisöissä

Kuten yllä olevasta esimerkistä ilmenee, hierarkiaa voidaan soveltaa yritysten toimintatapojen analysointiin. Niissä on yleisen johdon johtama järjestelmä, jonka viimeisessä lenkissä voitaisiin huomioida kaikkein tarpeettomimmat työntekijät.

Tämä hierarkkinen järjestelmä yrityksessä näkyy organisaatiokaaviossa. Siellä selitetään eri alueiden ja osastojen välinen jako ja yhteenliittäminen.

On syytä huomata, että akatemia on kyseenalaistanut, että yritykset toimivat hyvin vertikaalisessa järjestelmässä, jossa on erittäin selvät hierarkiat, joissa työntekijä on täysin riippuvainen esimiehestään. Päinvastoin, horisontaalisemmassa järjestelmässä työntekijät voisivat saada enemmän vapautta toimia ja ehdottaa innovatiivisia ideoita.

Toinen tyyppi, jossa hierarkian käsitettä voidaan soveltaa, on hallitus. Näin ollen ruorissa on yleensä presidentti tai pääministeri, jonka jälkeen tulevat ministerit, joista jokainen vastaa kokonaisuudesta, jolla on oma organisaatiokaavio.

Toimeenpanoelimen vastineeksi samanlaisessa hierarkiassa (riippuen maan poliittisesta järjestelmästä) meillä on lainsäädäntövalta, joka on edustettuna kongressissa, jolla on omat valtuutensa.

Voidaan myös mainita, että klassisia esimerkkejä instituutioista, joilla on hyvin selvä hierarkia, ovat armeija ja kirkko. Tällaisissa kokonaisuuksissa yksilöt ovat lähes täysin riippuvaisia ​​hierarkkisesta esimiehestään.

Tunnisteet:  Argentiina kryptovaluutat pankkitoimintaa 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add