Portfoliosijoitus

talous-sanakirja

Arvopaperisijoitukselle on ominaista se, että se hakee tuottoa tulevaisuudessa saamalla rahoitustuloja, voitonjakoa tai myyntivoittoja.

Eli portfoliosijoituksella pyritään tuottamaan voittoa. Tämä odottaa esimerkiksi koron maksua velkainstrumenttien osalta tai osinkojen maksua osakkeiden osalta.

Toinen tapa, jolla pyrit ansaitsemaan tämäntyyppisiä sijoituksia, kuten mainitsimme aiemmin, on pääomavoitot. Eli omaisuuden ostohinnan ja sen myynnin välisellä erolla.

Toinen tapa ymmärtää meitä kiinnostava sijoitustyyppi kansainvälisten pääomavirtojen puitteissa on se sijoitus, joka vastaa rahoitusarvopapereiden hankintaa.

Tietysti aina vähemmistössä. Muuten, kuten jäljempänä selitämme, edessämme on suoria ulkomaisia ​​sijoituksia (FDI).

Arvopaperisijoitusten ja suorien ulkomaisten sijoitusten välinen ero

Ero portfoliosijoitusten ja ulkomaisten suorien sijoitusten välillä on se, että edellinen ei hae määräysvaltaa yhtiössä, johon se sijoittaa. Toisaalta toinen kyllä.

Toisin sanoen portfoliosijoittaminen ei tarkoita enemmistön saamista sen yrityksen osakkeista, johon se on sijoitettu. Tämän vuoksi organisaation liiketoimintapäätöksissä ei saavuteta määräävää asemaa.

Ulkomaisilla suorilla sijoituksilla sitä vastoin tarkoitetaan sitä, kun sijoittajasta on tulossa yrityksen pääkumppani.

Esimerkkejä portfoliosijoituksista

Esimerkki portfoliosijoituksesta voisi olla, jos espanjalainen yritys ostaa 2 % meksikolaisen yrityksen osakkeista.

Edellä oleva tarkoittaa, että espanjalaisesta yrityksestä tulee meksikolaisen yrityksen vähemmistöosakas. Lopulta odotat saavasi osinkoja tai voittoa myymällä osakkeet edelleen niiden hankintahintaa korkeampaan hintaan.

Ymmärtääksemme paremmin eroa suoriin sijoituksiin oletetaan, että espanjalainen yritys hankki 2 prosentin sijasta 51 prosenttia toisen yrityksen osakkeista. Näin ollen siitä tulisi uusi omistaja ja se säilyisi meksikolaisen yrityksen johdossa. Tämä operaatio ei olisi enää portfoliosijoitus, vaan suora ulkomainen sijoitus.

Toinen esimerkki portfoliosijoituksesta voisi olla se, että sijoittaja hankkii pääomamarkkinoilta teollisuusalan yrityksen kolmeksi vuodeksi liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjoja. Näin ollen odotat saavasi kupongin säännöllisesti ja pääoman takaisin maksettavan instrumenttikauden lopussa.

Tunnisteet:  kulttuuri kirjanpito USA 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add