Yksityinen aloite

talous-sanakirja

Yksityinen aloite tai yksilöllinen aloite on yksi kapitalistisen järjestelmän perustana olevista peruslaeista. Se perustuu yksityisen sektorin sekä vapaiden markkinoiden valta-asemaan julkiseen sektoriin nähden sekä valtion interventioon.

Yksityinen aloite tai yksittäinen aloite vastustaa siten julkista aloitetta. Toisin sanoen se puolustaa vapaita markkinoita valtion puuttumiselta, yksityistä sektoria julkista sektoria vastaan ​​sekä vapaata kilpailua hintavalvontaa vastaan.

Ja lyhyesti sanottuna kaikki, mikä liittyy valtion puuttumiseen talouteen. Siten puhumme siitä, mitä skotlantilainen taloustieteilijä Adam Smith kutsui näkymättömäksi kädeksi, sekä laista, joka puolustaa tätä teoriaa.

On huomattava, että tämä yksityinen aloite ei perustu pelkästään voittoon. Mutta kuten tiedämme, se yhdistää myös sosiaalisen aloitteen. Tässä mielessä puhumme yksityisistä aloitteista, jotka eivät tavoittele voittoa. Tämä koskee kansalaisjärjestöjä, säätiöitä ja muita yksityisiä yhteiskunnallisia instituutioita.

Yksityisen aloitteen ominaisuudet

Ominaisuuksista, jotka määrittelevät yksityisen aloitteen puolustamia periaatteita, on korostettava seuraavaa:

  • Se on yksi kapitalistisen järjestelmän peruslakeista.
  • Yksityisen sektorin ylivalta julkiseen sektoriin nähden.
  • Vapaiden markkinoiden puolustaminen valtion interventiota vastaan.
  • Hintojen vapaan muodostumisen puolustaminen niiden kontrollia vastaan.
  • Yksityisen omaisuuden ylivalta verrattuna julkiseen omaisuuteen.
  • Kysynnän ja tarjonnan puolustaminen markkinoiden säätelijöinä.

Yksityinen aloite ja kapitalistinen järjestelmä

Siten, kuten artikkelissa on sanottu, yksityinen aloite on osa kapitalistista järjestelmää hallitsevia periaatteita.

Tämä Economipediassa määritelty järjestelmä puolustaa yksityistä omaisuutta sekä vapaita markkinoita julkista omaisuutta ja valtion interventiota vastaan. Tästä syystä yksityisellä aloitteella on määräävä rooli kapitalistisessa järjestelmässä, koska ilman sitä tätä järjestelmää sellaisena kuin sen tunnemme ei olisi olemassa.

Esimerkkejä yksityisestä aloitteesta

Esimerkeistä yksityisestä aloitteesta on syytä mainita, että monet niistä ovat meille tuttuja, koska hyvin todennäköisesti monet lukijat työskentelevät jopa niin kutsutussa yksityisessä aloitteessa.

Tässä mielessä yritys on selkeä esimerkki yksityisestä aloitteellisuudesta. Yrittäjä perustaa pääomallaan ja osaamisellaan yrityksen taloudellisen toiminnan kehittämiseksi.

Toinen esimerkki, joka myös mainitaan artikkelissa, voisi olla säätiön perustaminen. Se, jolla on sosiaalinen tarkoitus, on luotu yksityiseltä sektorilta tukemaan tiettyä asiaa.

Joten lopuksi toinen esimerkki yksityisestä aloitteesta voisi olla itsenäinen ammatinharjoittaja. No, hänen tietämyksensä avulla hän kehittää toimintaa yksityisesti.

Lyhyesti sanottuna yksityinen aloite, kuten julkinen aloite, on hyvin läsnä elämässämme. Jokainen yritys, jokainen itsenäinen työntekijä, jokainen säätiö tai yksityinen laitos on tämän kapitalistisen periaatteen tuote.

Tunnisteet:  vertailuja kirjanpito Kauppa 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add