Asuntolainan vertailuindeksi (IRPH)

pankkitoimintaa

IRPH, lyhenne sanoista Home Loan Benchmark, on painotettu keskiarvo suurimmista asuntoluotoista, joiden laina-aika on yli kolme vuotta.

IRPH:n alkuperä virallisena viitetyyppinä Espanjassa juontaa juurensa 3. elokuuta 1994. Tuona päivänä noudatettiin velvoitetta täydentää 11. toukokuuta 1994 julkaistun kiinnelainan taloudellisten ehtojen avoimuutta koskevan määräyksen liitteitä. Espanjan keskuspankki nosti IRPH:n viralliseksi.

Siten elokuussa 1994 säänneltiin IRPH:ta, joka tunnetaan virallisesti kolmen vuoden asuntolainojen keskikorkona. Julkaisemalla asuntolainamarkkinoiden viralliset viitekorot Espanjan talous- ja valtiovarainministeriö pyrki suojelemaan asiakkaita. Tätä varten se nosti useita indeksejä upseeriluokkaan, ja se antoi useita säännöksiä niistä asuntolainatakuusopimuksista, jotka oli tarkoitettu asunnon hankkimiseen. Toisin sanoen se määräsi tavan toimia asuntolainaa tarjoaville tahoille, jotka yrittivät estää asiakkaita saamasta väärää tietoa allekirjoittamansa asuntolainasta.

Tästä huolimatta, kuten tulemme myöhemmin näkemään ja kuten Euroopan unionin tuomioistuin on osoittanut, jotkin tahot eivät noudattaneet tämän kiertokirjeen ohjeita, joiden perimmäisenä tarkoituksena oli suojella asiakkaita avoimuuden ja tiedon avulla.

Miten IRPH lasketaan?

Vaikka pohjimmiltaan on vain yksi tapa laskea IRPH, muodollisesti IRPH:ita on kolme tyyppiä. Pankkien, säästöpankkien ja kaikkien luottolaitosten oma. Kaavat on kuvattu alla:

  • Pankkien asuntolainojen keskikorko yli 3 vuodeksi

Missä:

ib: Pankkien painotettujen keskikorkojen keskiarvo

nb: Laskennassa mukana olevien pankkien lukumäärä

  • Säästöpankkien asuntolainojen keskikorko yli 3 vuoden ajalta

Missä:

ica: Säästöpankkien painotettujen keskikorkojen keskiarvo

nca: Laskennassa mukana olevien säästöpankkien lukumäärä

  • Asuntolainojen keskikorko 3 vuoden ajalta kokonaisuuksista

Missä:

ib: Pankkien painotettujen keskikorkojen keskiarvo

nb: Laskennassa mukana olevien pankkien lukumäärä

ica: Säästöpankkien painotettujen keskikorkojen keskiarvo

nca: Laskennassa mukana olevien säästöpankkien lukumäärä

isch: Asuntolainayhtiöiden painotetun keskikoron keskiarvo

nsch: Laskelmaan osallistuneiden asuntoluottoyhtiöiden lukumäärä

Hienoa, me tiedämme jo kaavat, mutta miten niitä sovelletaan? Kaavan ymmärtämiseksi hyvin on tarpeen tietää koron, painotetun keskiarvon ja summauksen käsite. Kaava laskee keskimääräisten hintojen keskiarvon. Eli jos pankin X painotettu keskikorko on 10 % ja pankin Y painotettu keskikorko 5 %, niin keskikorko on 10 + 5 jaettuna kahdella (meitä on 2 pankkia). Tämä on 7,5 prosenttia. Kun nyt lasketaan kunkin pankin painotettu keskikorko, miten se tehdään?

Kuvitellaan, että pankilla X on salkussaan yli kolmen vuoden asuntolainoja (jotka on laskettu laskentaan) 10 miljoonan euron arvosta (pääomalainat huomioon ottaen). Yhteensä sillä on salkussaan 20 lainaa. Vaikka 20:n summa on 10 miljoonaa euroa, kaikki lainat eivät ole samansuuruisia.Tarkemmin sanottuna yhden niistä pääoma (saldo) on 5 miljoonaa euroa. Koska se on 50 % sen laskemasta kokonaissalkusta, sillä on enemmän painoarvoa kuin muilla 19 asuntolainalla. Pankin keskiarvoa otettaessa on siis laskennassa ratkaisevampi korko, jolla tuo 5 miljoonan laina allekirjoitettiin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että IRPH lasketaan seuraavien vaiheiden mukaisesti:

  1. Lisätään tietyn pankin yli kolmen vuoden laina-ajan painotettu pääoma.
  2. Kun meillä on pääpainot, se jaetaan kyseiseltä pankilta myönnettyjen lainojen määrällä (jotka täyttävät kriteerit).
  3. Kohtien 1 ja 2 jälkeen olemme saaneet tietyn pankin painotetun keskikoron. Joten teemme 1 ja 2 kullekin pankille.
  4. Kun meillä on kunkin pankin painotetut keskikorot, laskemme ne yhteen ja jaamme ne pankkien lukumäärällä. Olemme saaneet IRPH:n pankeista.
  5. Vaiheet 1–4 on suoritettava säästöpankeille ja asuntolainayhtiöille.
  6. Kun meillä on kolme IRPH:ta, otamme keskiarvon ja tuloksen on oltava identtinen viimeisellä kaavalla saadun kanssa.

Kiistaa ja kritiikkiä

Kiista IRPH:sta syntyy, koska monet asiakkaat ovat huolissaan (ja valittaneet) vaikeuksista tietää, mistä IRPH-numerot tulevat. Periaatteessa Espanjan keskuspankki julkaisi tämän indeksin virallisesti. Vuonna 2011 alkoi kuitenkin prosessi, joka huipentui indeksin katoamiseen virallisena. Erityisesti vuoden 2013 tienoilla IRPH-pankit, IRPH-säästöpankit ja säästöpankkien vertailuomaisuustyyppi (CECA) katosivat. Tarkoituksena oli yhdenmukaistaa kirjanpito Euroopan ja kansallisella tasolla sekä sovittaa lainojen kustannukset vastaamaan todellisia kustannuksia, joilla pankit saivat resursseja.

Toisin sanoen IRPH oli liian kallis. Ja vaikka Espanjan keskuspankki jatkaa sen julkaisemista, sitä ei ole pidetty virallisena lokakuun 2013 jälkeen. Indeksiä kritisoitiin sen läpinäkymättömyyden lisäksi, että se ei noudata yhtä määräyksen artiklaa jonka kanssa se syntyi.

On huomattava, että 5. toukokuuta 1994 annetussa määräyksessä vaaditaan avoimuutta palkkioiden keräämisessä, indeksien objektiivista laskemista ja sellaisten tekijöiden jättämistä huomiotta, jotka riippuvat yksinomaan kokonaisuudesta tai kokonaisuudesta, jotka voivat aiheuttaa sen vaihtelun. liian paljon. Jotkut yhteisöt ohittivat säännökset sisällyttämällä korkoihin piilopalkkiot. Ikään kuin se ei olisi tarpeeksi, he markkinoivat IRPH:ta kiinteänä korona, vaikka todellisuudessa se on muuttuva. Ja mikä pahempaa, he väittivät, että se oli historiallisesti vähemmän epävakaa kuin euribor, joka on väärä.

Tunnisteet:  sijoitus laukku kirjanpito 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add