Lisääntyä

talous-sanakirja

Inkrementti on positiivinen vaihtelu, jonka numeerinen arvo rekisteröi muuttujaan. Tämä, tietyssä ajassa.

Toisin sanoen nousu on se tilanne, jossa talouden alalla muun muassa hinnan, bruttokansantuotteen (BKT) ja koron kaltaiselle indikaattorille annettu arvo nousee.

On huomattava, että lisäys voidaan laskea tarkasti vain silloin, kun kyseinen muuttuja on kvantitatiivinen, eli jos sillä on numeerinen arvo.

Samoin on syytä sanoa, että kasvu tapahtuu vain, kun tutkimusmuuttuja on muuttunut ajan myötä. Lisäksi, jos mainittu vaihtelu on negatiivinen, joutuisimme laskuun.

Toinen huomioon otettava seikka on, että lisäyksen vaikutus on suhteellinen. Jos esimerkiksi viitataan tuotteen hintaan, hinnankorotus haittaa kuluttajaa, mutta merkitsee myyjälle korkeampaa tuloa yksikköä kohti.

Sanan lisäys alkuperä

Etymologisella tasolla termi inkrementti tulee latinan sanasta "incrementum". Tämä puolestaan ​​koostuu etuliitteestä "in", joka viittaa sisäiseen; verbillä "crescere", joka tarkoittaa kasvaa tai lisääntyä; ja loppuliite "mentum", joka viittaa tulokseen.

Merkityksensä laajimmassa merkityksessä lisäys voi olla volyymi-, määrä- tai intensiteettiä. Jälkimmäisessä tapauksessa voisimme mitata esimerkiksi äänen voimakkuutta tai äänenvoimakkuutta desibeleinä.

Lisäysesimerkki

Kuvitellaan, että maassa BKT asukasta kohden oli 26 000 euroa vuonna 2018. Tämä indikaattori kuitenkin nousi 27 500 euroon vuonna 2019.

Joten laskeaksemme kasvun prosentteina, voisimme käyttää seuraavaa kaavaa:

(VF-VI) / VI

VF: Lopullinen arvo

VI: Alkuarvo

27.500-26.000/26.000= 0,0577= 5,77%

Tämä tarkoittaa, että BKT asukasta kohti nousi vuodesta toiseen 1 500 euroa eli 5,77 prosenttia.

Tunnisteet:  kryptovaluutat kulttuuri pankkitoimintaa 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add