Perintövero

talous-sanakirja

Perintövero on kunnianosoitus, joka peritään omaisuudesta ja oikeuksista, jotka muodostavat vainajan perinnön ja jotka hänen perillisten on kohdattava.

Tätä veroa kannetaan omaisuuden lisäyksestä, jonka vainajan perilliset olettavat saavansa omaisuutensa ja oikeutensa.

Se on panttioikeus, joka kuuluu verolain piiriin, mutta kuuluu myös siviiliperheoikeuteen, erityisesti perintöoikeuteen.

Perintövero on olemassa useimmissa maailman maissa. Lisäksi se on suhteellisen tärkeä Euroopan maissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Espanjassa, Belgiassa tai Tanskassa. Myös Latinalaisen Amerikan maissa, kuten Argentiinassa ja Chilessä sekä Yhdysvalloissa.

Jokainen maa säätelee tätä veroa eri tavalla, mikä tekee siitä progressiivisen ja kullakin erityispiirteillään.

Ketkä ovat veronmaksajia?

Ihmiset, jotka joutuvat maksamaan tämän veron, ovat vainajan perillisiä ja pakkoperillisiä:

  • Mikäli edunjättäjä on jättänyt testamentin, ovat tässä testamentissa olevat henkilöt perillisinä veronmaksajia.
  • Mikäli edunjättäjä ei ole jättänyt testamenttia, ovat lain mukaan perillisiä ja siten veronmaksajia, ja tässä järjestyksessä: jälkeläiset, ylenevät sukulaiset, puoliso, sivusukulaiset ja lopuksi Osavaltio.

Veron verotettava peruste

Perinnöstä perittävän veron perusteena on sen omaisuuden ja oikeuksien nettoarvo, jotka perittävällä kuolinhetkellä oli kuolinpesään.

Tämä tarkoittaa todellista arvoa. Jos vainajan kuolinpesässä oli 10 vuotta vanha auto, on sen kuolinhetkellä laskettava todellinen arvo, joka muodostaa veron perusteen.

Veropohja

Kun meillä on verotettava peruste, meidän on tiedettävä, mikä veropohja on, eli meidän on sovellettava säännösten mukaisia ​​vähennyksiä perittävän omaisuuden todelliseen tai nettoarvoon.

Lainsäädäntöön voidaan esimerkiksi viitata, että veropohjasta on vähennettävä 2 %, jos perijä on lapsi.

Mikäli lapsi perii 100 euron nettoarvoisen ajoneuvon, veron perusteena olisi 100 euron vähennys 2 % eli 80 euroa.

Tähän perustaan ​​olisi sovellettava vastaavaa prosenttiosuutta kunkin asetuksen mukaisesti, ja tämän prosenttiosuuden soveltamisesta saatu määrä olisi valtiolle maksettava vero.

Esimerkki perintöverosta

A kuolee jättäen B:lle (poikansa) 1000 euron kiinteistön ja 2000 euron arvoisia taideteoksia.

Oletetaan, että säännökset osoittavat, että jos se on lapsi, joka perii, hänellä on oikeus 10 % vähennykseen ja veroprosentti on 20 %.

  • Veropohja olisi = 3000 euroa (2000 + 1000)
  • Veron peruste olisi = 2700 euroa (3000 * 0,10 = 300 → 3000-300)
  • Veroprosentti olisi = 540 euroa (2700 * 0,2)

Valtiolle maksettava perintövero olisi 540 euroa.

Tunnisteet:  lausunto muu pankit 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add
close

Suosittu Viestiä

talous-sanakirja

Martingaali

kirjanpito

Advance

talous-sanakirja

Tarjoustoiminto