Painostusryhmä

talous-sanakirja

Paineryhmä on organisaatio, joka yrittää vaikuttaa julkiseen politiikkaan puolustamalla tiettyä ideaa.

Nämä organisaatiot toimivat eri yritysten, organisaatioiden tai yksityishenkilöiden puolesta. Heidät palkataan vaikuttamaan päätöksentekoon ja vähentämään riskiä, ​​että he vahingoittavat jäseniään. On huomattava, että he eivät ole suoraan osa poliittista valtaa.

Paineryhmän määritelmä ei tee eroa sen muodostavien ihmisten lukumäärän välillä. Ei myöskään ihmisten tai instituutioiden lukumäärää, joita he edustavat tai voivat edustaa.

Paineryhmien vaikutus

Näillä ryhmillä on tärkeä rooli demokraattisissa järjestelmissä. Järjestöt ovat vastuussa äänestäjiensä mielipiteiden välittämisestä viranomaisille. Tällä tavoin yhteiskunnan edustavuus vallanpitäjinä lisääntyy. Näin ollen poliittiset päättäjät pystyvät paremmin ottamaan yhteiskunnan vaatimukset huomioon.

Esimerkki lobbaajista

Oletetaan, että ryhmä maanviljelijöitä haluaa edistää tariffimuutosta. Nämä viljelijät voivat palkata painostusryhmän saadakseen lainsäätäjältä myönteisen vastauksen tässä asiassa. Tällä tavoin voitaisiin luoda muutos nykyiseen lainsäädäntöön ja luoda protektionistinen luonne suosimaan kansallisen hyödykkeen kulutusta tuontitavaroiden sijaan.

Koska tuontiyritykset kuitenkin yrittävät välttää toimenpidettä, tulos ei riipu pelkästään maatalouslobbyn tehokkuudesta. Myös poliittisten päättäjien ideologiset tekijät, muun muassa muiden eri intressiryhmien vaikutusvalta tulee ottaa huomioon.

Mielenkiintoisia ryhmiä

Tunnisteet:  Argentiina pankit oikein 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add