Täysi laatuvalvonta

talous-sanakirja

Täydellinen laadunhallinta tunnetaan liikkeenjohdon strategiana, joka koostuu laatukäsitteen tutkimisesta ja arvioinnista tuotantoprosessin jokaisessa vaiheessa. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa tarjottavia tavaroita ja palveluita sekä saavuttaa suurempi asiakastyytyväisyys.

Toinen tapa ymmärtää tämä käsite on yrityksen prosessien ja ihmisen työn tutkimisen ja seurannan mekanismeina. Sitä kutsutaan myös sen englanninkielisen käännöksen kautta: Total Quality Management (TQM).

Kokonaismäärä on ymmärrettävää siltä kannalta, että strategiassa vaadittu ja arvioitava laatu sisältää sekä yrityksen että siinä toimivan ihmisryhmän eri tasot ja elementit. Toisin sanoen laadun etsintä vallitsee jokaisessa organisaation eri prosesseissa.

Tämä konsepti syntyi 50-luvulla Japanin teollisuussektorin käsissä, vaikka se nautti laajenemisestaan ​​ja suuremmasta tunnustuksestaan ​​lännessä vuodesta 1983 lähtien Harvard Business Review -lehdessä julkaistun tutkimuksen ansiosta.

Ottaen huomioon perusidean, jolla tämä konsepti luotiin, tulee yrityksen kaikkien jäsenten ja elementtien keskittyä ja keskittyä kannustamaan ja takaamaan jatkuvaa laadun parantamista.

Vaikka tämä strategia on syntynyt yritystoimintaa silmällä pitäen, monet erityyppiset organisaatiot ovat soveltaneet sen pisteitä prosessiensa parantamiseen.

Täydellisen laadunhallintajärjestelmän saavutukset

Hyvällä kokonaislaadunhallintajärjestelmällä saavutetaan:

  • Korkeampi kuluttaja/asiakastyytyväisyys.
  • Tuottavuuden ja voittomarginaalien nousu.
  • Yrityksen eri prosessien ja osastojen parempi yhteenkuuluvuus ja koordinointi.
  • Resurssien käytön optimointi ja yrityksen kustannusten vähentäminen eli tehokkuus.

Täydellisen laadunhallinnan seuraukset

Tätä strategiaa toteuttavien yritysten ei tulisi rajoittua pelkästään positiivisten taloudellisten tulosten saavuttamiseen.

Taloudellisen hyödyn luominen ei ole yhtenäinen tavoite, sillä laadusta puhuttaessa on muitakin huomioitavia seikkoja. Potentiaalisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen tarjoamalla tiettyjä tavaroita ja palveluita kulkee käsi kädessä yrityskuvan rakentamisen, yhteiskuntavastuun, oman yrityskulttuurin ja työntekijöiden erityiskoulutuksen kanssa.

Tässä mielessä tämän strategian soveltaminen edellyttää jatkuvaa sopeutumista. Tämä koskee muutoksia alalla, jolla yritys osallistuu, ja ottaen huomioon taloudellisen, sosiaalisen, taloudellisen tai teknologisen kontekstin.

Tunnisteet:  pankit kryptovaluutat Kauppa 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add