Lähde

talous-sanakirja

Poissaolo on työn keskeyttäminen työntekijän vapaasta päätöksestä tai ylivoimaisesta esteestä, joka hänen on kohdattava.

Toisin sanoen virkavapaus merkitsee sitä, että työsitoumus on voimassa tietyn ajan.

Poissaoloajan hakemisen tai etenemisen tavoitteena on, että työntekijä voi kehittää muuta ammatillista tai henkilökohtaista toimintaa.

Loman etuna on, että henkilöllä voi olla irtisanomisajan jälkeen mahdollisuus palata työhönsä tai vastaavaan esimerkiksi samalla yrityksen alueella. Kaikki tämä riippuu sovituista ehdoista.

Lomatyypit

Poissaoloja on pääasiassa kahdenlaisia:

  • Pakko: Kun työntekijä on julkisessa virassa, johon hänet valittiin, tai hän suorittaa ammattiyhdistystehtäviä asuinkaupunkinsa tai maakuntansa ulkopuolella. Tällöin yritys on velvollinen myöntämään erotuksen ja säilyttämään työpaikan. Näin ollen loman kesto riippuu julkisen viran voimassaolosta, ja tämän ajan päätyttyä työntekijällä on enintään kuukausi aikaa hakea työhön palauttamista.
  • Vapaaehtoinen: Työntekijällä, joka on ollut yhtiössä vähintään vuoden, on mahdollisuus hakea vapaata työ- tai henkilökohtaisista syistä. Tämä keskeytys kestää 4 kuukaudesta 5 vuoteen. Uuden vapaan hakeminen edellyttää, että edellisestä lomasta on kulunut vähintään 4 vuotta. Tässä muodossa työpaikkaa ei säilytetä (ellei yrityksen ja liiton välisessä työehtosopimuksessa ole toisin sovittu), mutta etuoikeus palata edellisen kaltaiseen tehtävään myönnetään, kun työpaikka on avoin. Tästä ryhmästä löytyy poikkeustapaus, joka on perheenjäsenten hoitoa varten pyydetty virkavapaus, joka puolestaan ​​voidaan jakaa kahteen osaan:
    • Lasten hoidosta: Se on voimassa enintään kolme vuotta jokaista adoptoitua tai adoptoitua lasta kohti. Lopetusaika lasketaan alaikäisen syntymästä tai sijaishoidosta.
    • Omaisen hoitoon: Sitä ei myönnetä kahdeksi vuodeksi pidemmäksi ajaksi. Se on tarkoitettu suojelemaan sukulaisia ​​toiseen sukulais- tai affiniteettiasteeseen asti. Syynä voi olla tapaturma, vanhuus tai sairaus, joka estää työntekijän läheistä selviytymästä.

On huomioitava, että jos loma on myönnetty perheenjäsenten hoitoa varten, voidaan palata samaan työhön ensimmäisen keskeytysvuoden aikana. Tämän ajanjakson lopussa uudelleensijoittaminen voi tapahtua samanlaiseen avoimeen paikkaan.

Tunnisteet:  johdannaiset hallinto oikein 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add