hollantilainen sairaus

talous-sanakirja

Hollannin tauti on taloudellinen ilmiö, joka viittaa maan äkillisen tulon nousun haitallisiin vaikutuksiin.

Hollannin sairaus liittyy usein uusien luonnonvarojen lähteiden löytämiseen.

Se voi kuitenkin tapahtua minkä tahansa toiminnan kehittämisessä, joka kasvattaa merkittävästi valuuttatuloja. Esimerkiksi hinnan nousu hyödykkeitä tai ulkomaisten investointien virtaa.

Hollannin taudin alkuperä

1960-luvulla Alankomaat löysi Pohjanmerestä suuria maakaasuvarantoja. Tämän seurauksena heidän vaurautensa kasvoi merkittävästi ja siten kaasun hyödyntämisestä saadut tulot ulkomaan valuutassa.

Toisin kuin voisi ajatella varallisuuden kasvun seurauksista, jotkut vaikutukset eivät olleet myönteisiä maalle. Voimakkaat vaikutukset tärkeillä talouden aloilla. Hollannin sairaus kuvastaa tätä tuloparadoksia.

Hollannin taudin ominaisuudet

Jotkut tämän ilmiön aiheuttamista vaikutuksista ovat seuraavat:

  • Valuutan vahvistuminen: Päävaikutus on, että paikallinen valuutta tulee kalliimmaksi suhteessa valuuttoihin. Toisin sanoen paikallisen valuutan kysyntä kasvaa. Tästä johtuen tulobuumia synnyttävästä toiminnasta riippumattoman viennin hinta nousee.
  • Kilpailukyvyn menetys: Paikallisen teollisuuden kilpailukyky heikkenee muuhun maailmaan verrattuna. Johtuen sen tuotantokustannusten reaalisesta noususta. Esimerkiksi reaalipalkkojen nousu. Tämä voi myös johtaa epäsuoraan deindustrialisaatioon jälkeen jääneiden talouden alojen toimesta. Lisäksi deindustrialisoitumisen myötä maasta tulee entistä haavoittuvampi nousujohteisen sektorin hintavaihteluille.
  • Tuonnin kasvu: Lisäksi paikallisen teollisuuden on kohdattava halvempaa tuontia, joka kilpailee kotimaisen tuotteen kanssa. Eli kun paikalliset tuotantokustannukset nousevat, ulkoiset tuotantokustannukset säilyvät. Siksi asukkaat voivat ostaa saman halvemman tuotteen ulkomailta.
  • Työttömyys: Tämä ilmiö voi pitkällä aikavälillä johtaa korkeampaan työttömyyteen. Tämä johtuu siitä, että paikallinen tuotanto voisi siirtyä muihin maihin, joissa valmistuskustannukset ovat alhaisemmat.

Tavalliset vai satunnaiset tulot?

Tärkeä osatekijä näiden haitallisten vaikutusten torjumiseksi on, onko uusi rikkaus väliaikaista vai pysyvää:

  • Tilapäisten tulojen tapauksessa rahaviranomainen voi lieventää vaikutuksia hidastamalla valuutan vahvistumista. Tällä tavalla voit myydä paikallista valuuttaa säilyttääksesi arvon. Käytännössä tämä on reservien keräämistä.
  • Toisaalta, jos tulot ovat pysyviä, tarvitaan rakenteellisia taloudellisia muutoksia. Esimerkiksi nostaa jälkeen jääneiden sektoreiden tuottavuutta monipuolisuuden ylläpitämiseksi tai lisäämiseksi.

Konseptin kritiikkiä

Kuten monet taloustieteen asiat, tämä konsepti ei saa koko ammattiliiton hyväksyntää. Jotkut ihmettelevät, onko se todella ongelma ja onko termi sairaus sopiva. Tämä, kun otetaan huomioon, että tulot ovat pysyviä.

Nämä arvostelijat väittävät, että nämä muutokset edustavat vain talouden sopeutumista uuteen dynamiikkaan. Toisin sanoen kaupankäynnin kohteena olevien ja ei-kaupattavien tavaroiden muutokset ovat itsekorjautuva mekanismi.

Tunnisteet:  Kolumbia kulttuuri Espanja 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add