Ero Euroopan keskuspankin ja Federal Reserven (EKB-FED) välillä

vertailuja

Euroopan keskuspankki (EKP) ja Federal Reserve (FED) ovat kaksi suurinta keskuspankkia maailmassa. Molempien pankkien toiminnot ovat samanlaiset. Niiden erot ovat kuitenkin jättimäisiä, alkaen kunkin pankin rahapoliittisista tavoitteista.

EKP:n ja Fedin harjoittama politiikka vaikuttaa lähes 700 miljoonaan ihmiseen planeetan kehittyneimmissä maissa, ja heidän valuutansa ovat maailman vertailukohta.

Aiomme tehdä analyysin molempien keskuspankkien ja niiden rahapolitiikan eroista, aiomme aloittaa analysoimalla niiden organisaation rakennetta rahalaitoksena, jota seuraa rahapolitiikan tavoitteet, käytetty strategia ja lopuksi. toteutettu instrumentointi, joka on suoritettu valvomaan niitä tavoitteita, joita varten se on suunniteltu. Tätä varten on laadittu useita vertailevia taulukoita, jotta voidaan tehdä kattava analyysi, jolloin lukija ymmärtää paremmin kaiken esitetyn tiedon.

Euroopan keskuspankki ja Federal Reserve

Euroopan keskuspankki on Euroopan yhtenäisvaluutan euron keskuspankki. Tammikuun 1. päivänä 1999 alkoi uusi aikakausi yhtenäisvaluutan käyttöönotolla. Perustamisestaan ​​lähtien siitä on tullut taloudellisesti toiseksi suurin valuutta Yhdysvaltain dollarin jälkeen. EKP:n päätehtävänä on säilyttää yhtenäisvaluutan ostovoima ja siten hintavakaus euroalueella. EKP hallitsee rahan tarjontaa ja hintojen kehitystä.

Federal Reserve on ollut Yhdysvaltojen keskuspankki siitä vuodesta lähtien, kun kongressi perusti sen vuonna 1913, tavoitteenaan tarjota maalle turvallisempi, joustavampi ja vakaampi raha- ja rahoitusjärjestelmä. Nykyään tätä tarkoitusta toteutetaan neljällä alueella (FEDERAL RESERVE -JÄRJESTELMÄN HALLITUKSEN VALTUUS: «Tarkoitukset ja toiminnot«):

  1. Harjoitetaan maan rahapolitiikkaa, joka vaikuttaa talouden raha- ja luottoehtoihin tavoitteena kestävä talouskasvu täystyöllisyydellä, hintavakaus ja maltillinen pitkä korko.
  2. Valvoa ja säännellä pankkeja pankkijärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän turvallisuuden ja vakauden takaamiseksi sekä kuluttajien luottooikeuksien suojelemiseksi.
  3. Ylläpidä rahoitusjärjestelmän vakautta ja hillitse rahoitusmarkkinoilla mahdollisesti ilmenevää järjestelmäriskiä.
  4. Tarjoa rahoituspalveluita Yhdysvaltain hallitukselle, säilytyslaitoksille ja ulkomaisille virallisille laitoksille, joilla on tärkeä rooli maan maksujärjestelmässä.

Rahalaitoksena molemmat keskuspankit ovat rakenteeltaan samankaltaisia, vaikka instrumentointi on hajautettu EKP:n tapauksessa kansallisiin keskuspankkeihin (BCN) ja keskitetty johtokuntaan ja liittovaltion avomarkkinakomiteaan (FOMC). Fedin tapauksessa.

Huomattavin ero molempien rahapolitiikkojen vertailussa piilee kunkin keskuspankin tavoitteissa, jotka todella määrittelevät sen toimintatavan. Euroopan keskuspankilla on vain yksi tavoite, ja se on hintavakaus, joka asettaa sen määrällisesti 2 prosenttiin. Se on ensisijainen tavoite yli Federal Reserve Systemin yhteisten tavoitteiden. Edelliseen kiinteästi sidoksissa rahapolitiikan strategiassa on myös selkeitä eroja. Vaikka EKP on määritellyt sen selkeästi määrittelemällä lopullisen tavoitteen kvantitatiivisesti ja kahteen pilariin perustuen, Federal Reserve luottaa lukuisiin indikaattoreihin, jotka määrittävät sen strategian, mutta joita ei selvästikään ole rajattu.


Tunnisteet:  tiesitkö mitä muu Kolumbia 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add