Lorenzin käyrä

talous-sanakirja

Lorenzin käyrä on graafinen esitys tulonjaon epätasa-arvosta tietyllä alueella (yleensä maassa). Siinä prosentteina ilmaistu kertynyt väestö (P) on sijoitettu X-akselille ja kertynyt tulo (Q) prosentteina ilmaistuna Y-akselille.

Siksi siinä kohdassa huomaamme aina, että 0 %:lla väestöstä on 0 % tuloista ja siinä vaiheessa, että 100 %:lla väestöstä on 100 % tuloista, kuten on loogista.

Lorenzin käyrä ja ihanteellinen tilanne

Tämän ymmärtämällä voimme ymmärtää, että mitä lähempänä käyrä on linjaa, joka yhdistää viivan, (punainen viiva), sitä paremmin tulot jakautuvat, edellä mainittu viiva on tasa-arvoisin mahdollinen jakautuminen, jossa kaikki maan kansalaiset väestöllä on täsmälleen samat tulot.

Samoin mitä suurempi pinta-ala jää edellä mainitun viivan ja käyrän väliin, sitä suurempi on olemassa oleva epäyhtälö, sinisen viivan edustama populaatio jakautuu tasaisemmin kuin vihreä viiva).

Selitys ja kolmesta Lorenzin käyrästä

Palataan takaisin alussa esitettyyn kaavioon. Kommentoimme useita kohtia:

  • Vihreällä käyrällä pistettä 3 tarkasteltaessa: Tässä vaiheessa voidaan sanoa, että 60 % väestöstä omistaa 20 % tuloista
  • Sinisessä käyrässä pistettä 2 tarkasteltaessa: Tässä vaiheessa tulisimme siihen tulokseen, että alueella 60 % väestöstä omistaa noin 40 % tuloista.

Lisäksi vertailua tehdessämme ymmärtäisimme, että sinisen viivan edustamalla alueella tulojakauma on tasaisempi tai oikeudenmukaisemmin kuin vihreällä käyrällä, koska kuten olen jo maininnut, mitä lähempänä käyrä on punaista viivaa, sitä tasa-arvoisempi on tulonjako alueella.

Kaikki mainittu voidaan laskea matemaattisesti Gini-indeksin avulla, koska Lorenzin käyrän ja Gini-indeksin välillä on suhde.

Taloudellinen eriarvoisuus

Tunnisteet:  historia lausunto kuuluisia lauseita 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add