Kansantalouden tilinpito

talous-sanakirja

Kansantalouden tilinpito muodostaa yhtenäisen makrotalouden tilinpitojärjestelmän. Niiden tarkoituksena on heijastaa maan talouden tärkeimpiä näkökohtia.

Kansantalouden tilinpidon päätavoitteena on esittää tiivistetysti ja johdonmukaisesti maassa tapahtuvat tuotanto-, kulutus- ja varautumisvirrat. Kaikki tämä tietyn ajan kuluessa.

Samoin nämä tilit heijastavat sen tuottamista (kustannusrakennetta) ja taloudessa mahdollisesti tapahtuvia rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi olennainen muutos tuotantoteknologiassa.

Kansantalouden tilinpidon osat

Kansantalouden tilinpitoa ohjaavat joukko kirjanpidon määritelmiä, käsitteitä, luokituksia ja standardeja, jotka ovat laajalti hyväksyttyjä kansainvälisellä tasolla (eli ne ovat hyväksyttyjä ja käytössä suuressa ryhmässä maita).

Pääkomponentit ovat:

  • Toiminta ja liiketoimet: Toimintoja ovat tuotanto, kulutus ja kerääminen. Transaktiot puolestaan ​​viittaavat vaihtoon tai vuorovaikutukseen, joka tapahtuu kahden tai useamman talouden toimijan välillä.
  • Talouden institutionaaliset sektorit: Ne ovat kotitaloudet ja oikeushenkilöt.
  • Tilit: Käyttö- ja varallisuustilit. Ne kirjaavat tavaroiden ja palveluiden tuotannon, käytön ja kertymisen.
  • Taseet: Ne esittävät varojen ja velkojen kantojen arvon.
  • Tarjonta- ja käyttötaulukot: Ne esittävät tiivistetysti, kuinka tuotanto jakautuu eri käyttötarkoituksiin (mukaan lukien kertyminen)

On syytä mainita, että taloudellisia virtoja ei ole mahdollista mitata täydellisellä tarkkuudella tiedon puutteen vuoksi ja/tai koska yksityiskohtainen mittaus olisi erittäin kallista. Edellä esitetyn perusteella nämä tilit ovat arvioita, ja siksi on erittäin tärkeää, että käytetty menetelmä on tiukka ja että sitä tarkistetaan jatkuvasti.

Mihin kansantalouden tilinpitoa käytetään?

Kansantalouden tilinpidolla on useita käyttötarkoituksia, joista seuraavat:

  • Talouden seuranta: Kansantalouden tilinpidon aggregaatit mahdollistavat suuren tietomäärän havainnoinnin, mikä helpottaa maan talouden käyttäytymisen ja kehityksen analysointia. Siten esimerkiksi kansantalouden tilinpitoon kuuluvia taloudellisia aggregaatteja, kuten BKT tai BKT, käytetään laajalti mittaamaan maan kehitystä ja arvioimaan sen hyvinvoinnin tasoa, jonka sen kansalaiset voivat saavuttaa.
  • Makrotaloudellinen analyysi: Kansantalouden tilinpidon avulla voidaan tutkia ja analysoida taloudessa toimivia mekanismeja. Siten esimerkiksi kuinka investointien kasvu vaikuttaa maan tulevaan kehitykseen.
  • Kansainväliset vertailut: Koska kansantalouden tilinpito muodostaa standardoidun ja hyväksytyn järjestelmän, on mahdollista tehdä vertailuja eri maiden talousaggregaateista. Jos jokainen maa käyttäisi omaa mittausjärjestelmäänsä, vertailu olisi lähes mahdotonta.
Ero BKT:n, PIN:n, PNN:n ja BKT:n välillä

Tunnisteet:  tiesitkö mitä kirjanpito kuuluisia lauseita 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add