Historialliset kustannukset

kirjanpito

Historialliset kustannukset ovat kustannuksia, jotka ovat syntyneet ajan mittaan valmistus- tai palveluprosessissa.

Nämä kustannukset saadaan joko talousjakson lopussa tai useiden yhden jakson muodostavien valmistusjaksojen lopussa. Tässä tapauksessa "jaksolla" tarkoitetaan yhtä vuotta.

Historiallisten kustannusten edut ja haitat

Sen tärkein etu on kirjata kustannukset jaksoittain ja tehdä takautuvasti analyyseja, joiden avulla voidaan selvittää, ovatko volyymit, tehokkuus ja kustannukset kehittyneet positiivisesti vai negatiivisesti.

Tätä silmällä pitäen tavoitteet tai tavoitteet voidaan asettaa objektiivisesti aikaisempien tilastojen pohjalta, jolloin on helpompi tietää, mihin aikaan vuodesta tai valmistusprosessissa tarvitaan lisää likviditeettiä, raaka-aineita tai työvoimaa.

Ainoa huomattava haitta historiallisten kustannustietojen käytössä on, että analyysin on oltava hyvin selitetty ja yksityiskohtainen, koska keskeiset näkökohdat, kuten valuutan arvon kehitys (inflaatio, deflaatio tai stagflaatio), on otettava huomioon. kyseisen ajanjakson taloudellinen ja sosiaalinen tilanne (kriisin, laajentumisen tai pysähtymisen hetket).

Esimerkki historiallisista kustannuksista

Käsitteen ymmärtämiseksi paremmin esitetään useita esimerkkejä historiallisista kustannuksista:

  • Muoviveneen valmistusprosessissa yli vuoden käytetty vesi ja sähkö.
  • Työvoimaa, joka on sitoutunut valmistamaan autoja kokoonpanolinjalla koko vuoden ajan.
  • Taksinkuljettajan käyttämä bensa vuoden.
  • Yrityksen johtohenkilölle vuoden ajalta maksettavat päivärahat ulkomaanmatkoista.
  • Palkkiot, jotka kertyy työntekijöiden pooli tarjotessaan asiantuntijapalveluita yrityksen puolesta yhden vuoden ajan.

On huomioitava, että vaikka vuotta on käytetty pääasiallisena mittayksikkönä, on myös mahdollista sovittaa historialliset kustannukset lukukausiin, neljänneksiin tai mihin tahansa muuhun mittayksikköön. Tämäntyyppinen muutos voi tarkoittaa, että siitä on enemmän hyötyä yrityksen toimintaa analysoitaessa.

Tunnisteet:  kulttuuri Espanja markkinoilla 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add