Kollektivismi

talous-sanakirja

Kollektivismi on oppi, joka ehdottaa sosiaalista, poliittista ja taloudellista järjestelmää, jossa tuotantovälineiden on oltava valtion tai yhteisön käsissä, eli niiden on oltava yhteisiä hyödykkeitä.

Tämä ajatusvirta merkitsee sitten sitä, että tavaroiden ja palveluiden jakelua ohjataan keskusvallalta.

Laajemmasta näkökulmasta katsottuna moraalisena ja filosofisena kannanottona kollektivismi asettaa etusijalle ryhmän hyvinvoinnin. Tämä on vastoin yksilön etuja.

Kollektivismin vastakohta on individualismi. Tämä oppi antaa enemmän painoarvoa henkilön eduille ja haluille ja asettaa ne kaiken pakotetun yhteiskunnallisen tai valtion järjestyksen yläpuolelle.

Marx ja kollektivismi

Tunnettu ajattelija Karl Marx ehdotti, että tuotantovälineet olisivat hallituksen hallinnassa. Tämä johtuu siitä, että ne ovat pääomavoiton lähde.

Marxille ylimääräinen arvo on ylijäämää, joka syntyy työstä, jonka kapitalisti omaksuu. Siten tuotantovälineiden omistajat rikastuisivat työväenluokan pitämisen pienituloisena kustannuksella.

Marxin ajatuksesta syntyy kaikki sosialistinen oppi, joka edistää valtion väliintuloa taloudellisen toiminnan hallintaan.

Kollektivismin kritiikkiä

Kollektivismi voidaan näyttää keinona saavuttaa suurempaa oikeudenmukaisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Jättämällä syrjään yksilöllinen etu kollektiivia kohtaan, vapaudesta on kuitenkin monessa suhteessa luovuttava.

Kollektivismi sitten tekisi yksilön alistamista ryhmälle, niin sanotun yhteisen edun alle.

Tunnisteet:  Liiketoimintaa elämäkerta kuuluisia lauseita 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add