Työsulku

talous-sanakirja

Työsulku tai työsulku englanniksi se on yhden tai useamman työtoimintakeskuksen täydellinen tai osittainen pysäyttäminen. Tämä työnantajan tai yrityksen toimesta.

Työsulku tapahtuu siis, kun työpaikka suljetaan ja säännöllinen toiminta lopetetaan yhdessä tai useammassa työkeskuksessa. Toisin kuin lakko, kyseessä ei ole ammattiliitto tai työntekijäryhmä, vaan työntekijät palkannut yritys tai työnantaja.

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) määrittelee työsulun yhden tai useamman työpaikan täydelliseksi tai osittaiseksi lopettamiseksi tai työntekijöiden normaalin työtoiminnan esteeksi. Tämä on yhden tai useamman työnantajan päättämä, jotta voidaan panna täytäntöön tai vastustaa vaatimuksia tai esittää valituksia tai tukeakseen muita työnantajia heidän vaatimuksissaan tai valituksissaan.

Yllä oleva on poimittu tammikuussa 1993 annetusta asiakirjasta "Päätöslauselma työriitojen aiheuttamien lakkojen, työsulkujen ja muiden toimien tilastoista, 15. kansainvälisen työtilastotieteen konferenssin hyväksymä".

Työsulku voi sitten olla yrityksen toimenpide vastustaakseen työntekijöiden vaatimuksia. Se voi olla ristiriita esimerkiksi palkankorotuksen vaatimuksesta.

Työsulut eivät ole kategorisesti kiellettyjä, ja niiden käsittely riippuu kunkin maan lainsäädäntökehyksestä. Näin ollen voi olla tilanteita, joissa työnantaja perustelee toimenpiteen, esimerkiksi jos hänen omaisuutensa on vaarassa.

On otettava huomioon, että työsulku vahingoittaa työntekijöitä, koska he eivät saa seisokkiaikaa vastaavaa palkkaa.

ILO tarkastelee edellä mainitussa asiakirjassa kahdenlaisia ​​työntekijöitä, jotka liittyvät työsulkuun, jotka ovat suoraan osallisina konfliktissa ja niitä, jotka eivät ole. Siten työnantajan toimenpide estää molempia ryhmiä tekemästä työtä.

Esimerkki työsulusta

Esimerkki työsulusta on NBA:ssa vuonna 2011 tapahtunut työsulku.

Tämä keskeytys tuli viralliseksi saman vuoden heinäkuussa, ja se johtui pelaajien ja franchising-omistajien välisestä konfliktista.

Yksi yrittäjien kiistanalaisimmista ehdotuksista oli vähentää pelaajien saamien tulojen prosenttiosuutta BRI-indikaattorista (Basketball Related Income) 57 %:sta 47 %:iin.

BRI sisältää koripalloon liittyvät erilaiset tulot. Kuten lippujen myynti, televisiosopimukset ja mainonta stadioneilla.

Tämä työsulku kesti joulukuuhun 2011 asti, jolloin päästiin sopimukseen, joka mahdollisti kauden jatkumisen.

Tunnisteet:  Argentiina kuuluisia lauseita tiesitkö mitä 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add