Kustannuspaikka

kirjanpito

Kustannuspaikka on liiketoimintayksikkö, joka tuottaa yritykselle kustannuksia ja myös hyötyjä, mutta välillisesti.

Toisin sanoen kustannuspaikka on alue, jossa syntyy yrityksen toiminnan kannalta välttämättömiä kuluja. Tarkoitamme esimerkiksi ostokonttoria, jonka kautta yritys hankkii tuotantopanokset teolliseen prosessiinsa.

Kustannuspaikat ovat tärkeitä yrityksen johdolle, koska niiden avulla tiedetään organisaatiolle aiheutuvien kulujen alkuperä. Tällä tavoin on mahdollista hakea suurempaa tehokkuutta esimerkiksi valitsemalla halvempia hintoja tarjoava toimittaja.

Samoin kustannuspaikat ovat avainasemassa yrityksen uudelleenjärjestelyssä, jonka on tai aikoo alentaa kulujaan. Näin voit eliminoida esimerkiksi tarpeettomat menot tai vähentää henkilöstöä, joka ei tuota yritykselle odotettua voittoa.

On myös huomioitava, että jotkin yritykset, lähinnä suurimmat, pyrkivät jakamaan kustannuspaikkansa pienempiin, esimerkiksi jokaista tuotettua tuotetta kohden. Näin voit analysoida kulujesi lähteen tarkemmin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kustannuspaikkojen avulla yritykset arvioivat, mitkä osa-alueet tai toiminnot tuottavat enemmän kustannuksia, sekä laativat ja jakavat budjetin seurannan perusteella.

Kustannuspaikkaluokitus

Kustannuspaikat voidaan luokitella seuraavasti:

  • Hallintokulut: Ne liittyvät yrityksen johtamiseen. Viittaan muun muassa yleiseen johtamiseen, talousjohtamiseen.
  • Palvelut: Ovatko ne keskukset, jotka tarjoavat tukea muille alueille, kuten ylläpito- tai järjestelmätoimistot.
  • Myynti: Yritykset investoivat usein mainontaan ja myyntitiimiin tarjotakseen tuotteitaan yleisölle.
  • Tuotanto: Ovatko ne alueet, jotka vastaavat raaka-aineiden muuttamisesta lopputuotteeksi, joka tarjotaan kuluttajalle. Tämä erilaisten prosessien kautta.

Toinen tapa luokitella kustannuspaikat on seuraava:

  • Pääasiallinen: Ne ovat niitä, jotka puuttuvat suoraan tuotteiden tuotantoon. Ne puolestaan ​​jaetaan kahteen luokkaan, toiminnallisiin (tuotantokustannukset) ja ei-toiminnallisiin (kuten myyntikustannukset).
  • Apulaitteet: Ne aiheuttavat välillisiä kustannuksia, kuten turvallisuus- ja järjestelmäalue.

Toinen tärkeä huomioitava seikka on, että myös kustannuspaikka voi olla hyödyke. Esimerkiksi kone, joka vaatii joukon kuluja käyttämästään energiasta, ylläpidosta, mahdollisista korjauksista mm.

Välilliset valmistuskustannukset

Tunnisteet:  USA Espanja oikein 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add