Julkinen pääoma

talous-sanakirja

Julkinen pääoma on valtion tai julkisen vallan omistamaa pääomaa. Toisin sanoen rahat, jotka valtiolla on velvollisuuksiensa täyttämiseen.

Toisin sanoen julkinen pääoma on sitä pääomaa, joka valtion on täytettävä velvoitteensa. Tämä johtuu kansalaisten maksamista veroista, veroista yleensä sekä erilaisista valtion itsensä suorittamista toimista. Olemassa olevan pääoman eri tyyppien luokittelussa julkinen pääoma erottuu omistajuudestaan.

Tässä mielessä, kun puhumme tämän pääoman omistajasta, valtio ja sitä vastaavat instituutiot omistavat sen ja siten ne, jotka hallinnoivat sitä. Toisin sanoen se kattaa suuren määrän julkisia hyödykkeitä ja infrastruktuuria; ne kaikki kansallisen suvereniteetin tuulen alaisina.

Julkisen pääoman oikea hallinta mahdollistaa yritysten tuoton sekä taloudellisen hyvinvoinnin että elinolojen parantamisen. Toisin sanoen hallinto hallinnoi julkisia resursseja palautuksia varten ja luo siten arvoa.

Tämä tarkoittaa yleensä parempaa infrastruktuuria ja parempia taloudellisia suhteita. Näiden parannusten oireita ovat terveyden, turvallisuuden paraneminen tai elinajanodotteen kasvu.

Julkisen pääoman ominaisuudet

Julkisen pääoman muodostavien omaisuuserien on täytettävä joukko ehtoja, jotka on korostettava:

  • Tuottavuus: Julkiset laitokset ja elimet käyttävät tätä pääomaa ja julkisia resursseja saadakseen taloudellista tuottoa ja siten hyötyä yhteiskunnalle.
  • Monimuotoisuus: Julkisessa pääomassa on suuri määrä komponentteja, jotka kattavat päivittäin kaikentyyppiset sektorit, sekä taloudelliset että sosiaaliset.
  • Valtion alkuperä: Tämän pääoman hallinto kuuluu hallinnon johdolle. Hyödynnettävät resurssit kuuluvat kunkin alueen kansalliseen perintöön ja verotukseen ja perintään.

Esimerkkejä julkisesta pääomasta

Kuten edellä todettiin, julkinen pääoma on tunnistettavissa käytännössä kaikilla arkipäivän alueilla.

Tässä mielessä julkisen pääoman esimerkkeinä voidaan tunnistaa kaikenlaisia ​​infrastruktuureja, joita näemme ympäristössämme. Joitakin merkittäviä tapauksia ovat seuraavat:

  • Julkiset hoitopalvelut: Lääketieteelliset, koulutus- ja hoitorakenteet tai kansalaisten suojelu erottuvat joukosta. Esimerkkejä tästä ovat sairaalat, metsäpalvelut tai koulut.
  • Kuljetus ja logistiikka: Tässä ryhmässä on julkisesti hallinnoituja valtateitä ja valtateitä, virtausväyliä tai ilmatilan valvontaa. Samalla löytyy erilaisia ​​esimerkkejä joukkoliikenteestä.
  • Energiahuolto: Julkiset palvelut, jotka tarjoavat kansalaisille erilaisia ​​energialähteitä ja juoksevaa vettä.
  • Jätteiden käsittely: Kaatopaikkojen, viemärien tai saastuttavien tuotteiden emulsioiden käsittelyllä on myös julkinen tekijä. Osavaltiot käyttävät pääomaansa kestävään kehitykseen ja ympäristölainsäädännön noudattamiseen.
  • Perinnön säilyttäminen ja valvonta: Eri maissa on myös kulttuuriresursseja, kuten taideteoksia, monumentteja, museoita ja muita elementtejä, joita on säilytettävä ja säilytettävä.

Tunnisteet:  Liiketoimintaa hallinto laukku 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add