Yleinen veropohja

talous-sanakirja

Yleinen veropohja on yksi niistä veroperusteista, joita käytetään henkilökohtaisen tuloveron (personal Income Tax) määrittämiseen, eli se on summa, jonka avulla tiedetään, kuinka paljon velkaa oleva vero lasketaan .maksamaan.

Yleistä veropohjaa käytetään paitsi määritettäessä henkilökohtaisen tuloveron perustana olevaa määrää, myös sen selvittämiseen, onko verovelvollisella oikeus saada vähennyksiä.

Tämä yleinen veropohja muodostuu tuottojen ja tulon laskelmien summasta, jotka näemme jäljempänä, sekä positiivisesta saldosta, joka saadaan kompensoinnista luovutusvoittojen ja -tappioiden välillä, jotka eivät johdu omaisuuden siirrosta, kuten esim. asuinpaikan, kilpailun palkinnon tai uuden television hankintaan tarkoitetut avustukset ja tuet.

Siksi yleinen veropohja muodostuu näiden kahden lohkon summasta verovuoden aikana:

Se, että huomautetaan, että myyntivoittojen ja -tappioiden vähentämisen tuloksen positiivinen saldo lisätään, on erittäin tärkeää, miksi?

Koska jos tulos on tässä operaatiossa negatiivinen, summa kompensoidaan positiivisella saldolla, joka on annettu lisäämällä tuotot ja tulon laskennat 25 % rajalla tuosta positiivisesta saldosta.

Jos negatiivisten summien kuittauksen jälkeen on vielä kuitattavaa summaa, se kuitataan seuraavan 4 verokauden positiivisilla saldoilla.

Mitä palautukset ovat?

Nyt aiomme tutkia, mitkä tuotot ovat:

 1. Työtulot: Nämä ovat työsuhteesta tai henkilökohtaisesta työstä saatuja korvauksia. Esimerkiksi palkat tai työttömyyskorvaukset.
 2. Tuotot kiinteistöpääomasta: Nämä ovat pääomaelementeistä johdettuja huomioita. Esimerkiksi verovelvollisen omistaman asunnon vuokraus.
 3. Irtaimen pääoman tuotto: Nämä ovat esimerkiksi pankkitilin koroista, joukkovelkakirjoista, velvoitteista ja osakeosingoista peräisin olevia huomioita.
 4. Taloudellisesta toiminnasta saadut tulot: Liiketoiminnasta, ammatillisesta, taiteellisesta tai urheilutoiminnasta saadut huomiot, jotka täyttävät nämä vaatimukset:
  1. Että veronmaksaja ottaa vastuun toiminnasta.
  2. Että veronmaksaja tilaa omista tuotantovälineistään tai henkilöresursseistaan.

Mitä ovat tuloverot?

Nyt nähdään, mitkä ovat tulojen laskennat.

 1. Kiinteistötulojen laskeminen: Nämä ovat kuvitteellisia tuloja, jotka määrätään veronmaksajalle, joka omistaa kiinteistön. Esimerkiksi jos veronmaksajalla on toinen asunto (vaikka se ei olisi vuokrattu).
 2. Kansainvälinen verotuksen avoimuusjärjestelmä: Erityinen verojärjestelmä, jota sovelletaan veronkierron välttämiseen.
 3. Kuvan oikeuksien luovutus: Ne huomiot, jotka he olisivat saaneet kuvansa hyödyntämisoikeuden luovuttamisesta.
 4. Veroparatiiseihin sijoittautuneet yhteissijoituslaitokset: Osuuden verokauden päätöspäivän arvon ja sen osuuden hankinta-arvon erotus, joka verovelvollisella on jossain veroparatiisissa sijaitsevassa yhteissijoituslaitoksessa.

Esimerkki yleisestä veropohjasta

Nyt aiomme nähdä numeerisen esimerkin ymmärtääksemme, kuinka yleinen veropohja laskettaisiin:

Veronmaksajalla A on:

 • Työtulot: 10 000
 • Toiminnasta saadut tulot: 5 000
 • Kiinteistöpääoman tuotto: 5 000
 • Irtaimen pääoman tuotto: 1 000
 • Kiinteistötulojen laskelmat: 20 000
 • Pääomatappiot: -5 000

Yleisen veropohjan laskemiseksi lisäämme ensin tulot ja tulon laskennat:

10.000 + 5.000 + 5.000 + 1.000 + 20.000 =41.000€

Sitten lasketaan myyntitappiot, jotka ovat: -5 000 €

Yleinen veropohja = 41 000 + (-5 000) = 36 000 €

Tunnisteet:  USA kirjanpito tiesitkö mitä 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add