Tulliesteet

Kauppa

Tulliesteet ovat maan ulkomaankaupan rajoituksia, jotka kohdistuvat maan tai talousalueen tavaroiden tai palvelujen vientiin ja tuontiin kohdistuvien verojen kautta. Nämä verot tunnetaan tariffeina.

Tariffiesteet jarruttavat monia yrityksiä, koska ne nostavat myytävän tai ostettavan tavaran hintaa sen ominaisuuksien ja vaihtomäärän mukaan.

Lisäksi se on verotuksen ja budjettivalvonnan väline sekä kansainvälinen sääntely. Sen avulla voidaan tietää, onko tavaraa tai palvelua valvottu, ja siten tunnistaa, onko se laillista vai ei. Vaikka on totta, että monissa maissa tariffiesteet ovat este ulkomaisten suorien investointien tulolle ja pääoman saapumiselle maahan, mikä tekee siitä houkuttelevamman sijoituspaikan.

Tulliesteiden edut ja haitat

Kun sanomme, että tavaran tai palvelun tariffiesteet tuovat etuja maille tai talousalueille tuonnin tai viennin puolelta, se johtuu seuraavista syistä:

  • Viennin näkökulmasta maa pyrkii tuottamaan tuloja keräämällä veroja, mitä avoimempi ja kansainvälistynyt maa on, sitä enemmän se vie ja sitä enemmän valtio tulee. Sen avulla voit myös korjata hintaepätasapainoa ulkomaille myytäväksi ja säädellä toimintaasi.
  • Tuonnin näkökulmasta maa aikoo puolustaa kansallisia tuotteitaan kilpailua vastaan ​​nostamalla huomattavasti ulkomailta tulevien tavaroiden tai palveluiden hintoja suosien kansallista tuotantoa. Tämä esimerkki löytyy nykyään sellaisista maista, kuten Ecuador tai Venezuela, joissa ulkomaisten tavaroiden kulutus katsotaan ylellisyydeksi, ja siellä on jopa pulaa, koska kansalliset yritykset eivät pysty tuottamaan tiettyjä tavaroita tai palveluita taloudellisten ongelmien vuoksi pääasiassa siksi, että kysyntä on ei tarpeeksi vakaa.

Kansallisen teollisuuden suojelua edistävät myös tullien ulkopuoliset esteet. Tuontia hillitseviä teknisiä, oikeudellisia, kiintiöitä tai muita toimenpiteitä yritetään toteuttaa.

Tunnisteet:  johdannaiset talous-sanakirja markkinoilla 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add