Euroopan vakuutus- ja eläkeviranomainen – EIOPA

talous-sanakirja

Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen (EIOPA) on Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän vanhuuseläkkeitä ja vakuutuksia koskeva toimivaltainen valvontaelin.

Se on Euroopan unionin elin, joka vastaa vakuutussopimuksen osapuolien (vakuutuksenottaja, vakuutettu ja edunsaaja) ja eläkejärjestelyjen (osallistujat) suojan takaamisesta. EIOPA perustettiin vuonna 2010 EU:n asetuksella N:o 1094/2010, ja se korvaa Euroopan vakuutus- ja eläkejärjestelyjen valvojien komitean (CEIOPS).

Ensinnäkin, jotta voimme ymmärtää kunnolla Euroopan vakuutus- ja eläkeviranomaisen toimintaa, meidän on pidettävä mielessä organisatorinen kehys, jonka osa se on, eli Euroopan finanssivalvontajärjestelmä. Tämä on suunniteltu vuonna 2010 ja koostuu neljästä riippumattomasta valvontaelimestä:

 • Euroopan pankkiviranomainen (EBA: Euroopan pankkiviranomainen).
 • Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen).
 • Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK: Euroopan järjestelmäriskikomitea).
 • Euroopan vakuutus- ja eläkeviranomainen (EIOPA: Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen).

Näin ollen voimme nähdä järjestelmässä, että EIOPA:n toimivaltaan kuuluisi: toisaalta vakuutuksenottajien ja eläkejärjestelyihin osallistujien suojaaminen. Toisaalta vakaan rahoitusjärjestelmän lujittaminen ja vakuutusjärjestelmän ja eläkejärjestelmien läpinäkyvyyden valvonta.

Lisäksi sen toiminta-alue ulottuu vakuutus- ja eläkemarkkinoille laajassa merkityksessä. Eli eläkejärjestelyjen ja vakuutusyhtiöiden toteuttajista välittäjäyhtiöiden toimintaan.

EIOPA:n päätehtävät

 1. Edistää vakuutus- ja eläkemarkkinoiden avoimuutta: kehittämällä sääntöjä, suuntaviivoja ja suosituksia Euroopan unionin oikeuden yhdenmukaisesta soveltamisesta.
 2. Tunnista, arvioi ja eliminoi erilaisia ​​riskejä, jotka voivat vaikuttaa vakuutuksenottajiin, edunsaajiin ja vakuutus- ja eläkejärjestelyihin osallistuviin.
 3. Kansainvälisen koordinoinnin vahvistaminen jäsenvaltioiden toimivaltaisten valvontaelinten välillä: Edistetään myös eurooppalaisten ja kansallisten valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.
 4. Ratkaise EU-säädösten rikkomukset: EU-lainsäädännön noudattamista vaativien suositusten antamisen lisäksi EIOPA voi myös tehdä päätöksiä, jotka ovat ensisijaisia ​​jäsenvaltion kansalliseen viranomaiseen nähden, jos lainsäädäntöä ei noudateta.

EIOPA:n rakenne

Euroopan vakuutus- ja eläkeviranomaisella on seuraava organisaatiorakenne:

Hallintoneuvosto

 • Yksi edustaja kustakin jäsenvaltion valvontaelimestä. Espanjassa vakuutus- ja eläkerahastojen pääosaston edustaja.
 • EIOPA:n johtaja.
 • Tarkkailijoita Euroopan komissiosta, Euroopan järjestelmäriskikomiteasta (ESRB), Euroopan pankkiviranomaisesta (EBA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisesta (ESMA).

Yhtiön hallitus

 • EIOPA:n puheenjohtaja
 • Hallintoneuvostoon valittiin kuusi jäsentä.
 • Euroopan komission edustaja.
 • EIOPA:n puheenjohtaja
 • EIOPA:n pääjohtaja

Resurssitoimikunta (EAMV:n, EBA:n, EIOPA:n ja ESRB:n yhteinen)

 • Riippumattomat asiantuntijat.

Tunnisteet:  markkinoilla pankkitoimintaa kulkee 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add