Perusvuosi

talous-sanakirja

Perusvuosi on enimmäkseen indeksirakennuksissa viitejaksona otettu alkukausi, jolle on johdonmukaisesti annettu arvo sata.

Tämä perusvuosi on lähtötilanne, josta indeksilukujen laadinnassa lähdetään liikkeelle, kun taas vertailtavaa tilannetta kutsutaan kuluvaksi jaksoksi tai kuluvaksi jaksoksi. Näin ollen perusvuoden indeksien laatiminen mahdollistaa nykytilanteen vertailun menneeseen ajanjaksoon.

Nyt indeksi on tilastollinen mitta, joka korostaa yhden tai useamman aikaan liittyvän muuttujan muutoksia. Taloustieteessä indeksien rakentaminen on hyvin yleistä. Siten esimerkiksi taloustieteessä rakennetaan seuraavat:

  • Hintaindeksit.
  • Inflaatioindeksi.
  • Työvoimaindeksi

Perusvuosi on siis erittäin hyödyllinen taloudessa. Se mahdollistaa aikasarjojen tarkentamisen. Toisin sanoen niistä tulee taloustieteessä keskeinen väline yhteen tai useampaan taloudelliseen muuttujaan liittyvien tilastotietojen yhteenvetoon. Tämä taloudellinen muuttuja voi olla esimerkiksi:

  • Inflaatio.
  • Talouskasvu.
  • Tuotanto.
  • hinnat.

Vaatimus perusvuoden valinnassa

Perusvuoden oikea valinta edellyttää, että tietyt ehdot täyttyvät, tärkeimmät ehdot ovat seuraavat:

  • Että valittu vuosi on suhteellisen ja taloudellisen vakauden aika. Näin ollen tähän ei ole kirjattu merkityksellisiä toimintoja tai taloudellisia ilmiöitä. Esimerkiksi inflaatioprosessit, poliittiset häiriöt, taloudellisen taantuman kaudet jne.
  • Että valittu ajanjakso ei ole kovin kaukana, koska tämän on oltava nykyisen tai kuluvan jakson talouden tyyppiä edustava ajanjakso.
  • On myös tarpeen ottaa huomioon hyvän tilastotiedon ja yleisen tiedon olemassaolo.

Jos näitä näkökohtia ei päinvastoin oteta huomioon, tulokset vertailukeinoina ovat virheellisiä.

Käytännön esimerkki perusvuoden avulla

Seuraavaksi esitellään pieni esimerkki käyttäen perusvuotta. Tässä sarjassa on indeksinumerot, jotka viittaavat tiettyyn vuoteen eli perusvuoteen. Tämän saavuttamiseksi oletetaan, että maidon litran hinta vuonna 2016 oli 0,68 euroa vuonna 2017, 0,72 euroa vuonna 2018, 0,75 euroa ja 0,79 euroa vuonna 2019.

Käytetty kaava on: Vuosi, joka kuluu perusvuoden välillä, kertomalla tämä tulos sadalla. Symbolisesti meillä on: At / ab x 100.

vuosi Laskeminen Indeksi
2016 0,72 / 0,72 x 100 100
2017 0,75 / 0,72 x 100 104,16%
2018 0,79 / 0,72 x 100 109.72%

Otamme perusvuodeksi 2016. Olettaen, että tämä vuosi on ollut taloudellisen vakauden vuosi, eli että tänä vuonna taloudessa ei ole ollut minkäänlaista häiriötä. Voimme siis verrata vuosien 2017 ja 2018 hintoja vuoden 2016 hintaan.

Tunnisteet:  lausunto sijoitus tiesitkö mitä 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add