Tilivuosi

talous-sanakirja

Tilivuosi on kahdentoista kuukauden ajanjakso, jonka aikana yritys organisoi ja suunnittelee verokalenteria. Näin on mahdollista suorittaa verovelvollisuutensa normaalisti ja suunnitella seuraavaa tilikautta.

Yritykset asettavat tilivuoden alun ja lopun vapaasti, joten sen ei välttämättä tarvitse olla sama kuin kalenterivuosi. Näin vastaavat veronmaksut on mahdollista mukauttaa yrityksen taloudelliseen toimintaan. Eli ottaen huomioon sen luonne ja mahdolliset kausi- tai kausivaihtelut.

Yleisin on kuitenkin se, että tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. tammikuuta. Juuri anglosaksisissa maissa on yleisempää, että tilikauden kalenteri mukautetaan esimerkiksi koulukauden mukaan.

Verovuoden 365 päivän aikana yritykset harjoittavat kaupallista toimintaansa alueensa verolainsäädännön mukaisesti maksaakseen asteittain vastaavat verot.

Talousvuosi

Sitoumukset koko tilikauden ajan

Tilikauden pidennyksen aikana yrityksillä ja yhteisöillä on luonteensa mukaisia ​​verovelvoitteita. Tässä mielessä verojen, kuten arvonlisäveron, tuloveron tai yhtiöveron maksaminen on yleistä vuodesta toiseen.

Näiden verojen oletusjaksotus vaihtelee kussakin niistä, koska se voi olla vuosittain yhtiöverona tai neljännesvuosittain arvonlisäveron maksuna.

Tilivuoden loppu

Tilikauden päättyessä yrityksillä on velvollisuus suorittaa joitakin tarpeellisia toimenpiteitä sen valvonnan ja seurannan lainmukaisella tasolla. Näin ollen tilikauden päättyessä verotuksellisesti on aika sulkea kirjanpito, samoin kuin tase tai vastaava vuoden lopun verojen maksu.

Tunnisteet:  oikein Kolumbia Latinalainen Amerikka 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add