Anarkia

talous-sanakirja

Anarkia on ajattelumalli, jolle on ominaista yksilön toimintavapauden puolustaminen yhteiskunnallisissa, poliittisissa ja taloudellisissa asioissa, joten se olettaa hallintorakenteiden ja yhteiskunnallisen kontrollin tarvetta.

Anarkian ideologinen asenne vahvistaa valtaosin kaaoksen dominanssia ennen kaikkea hierarkkista tai institutionaalista kurinalaisuutta. Toisin sanoen ei tarvita sellaisen sosiaalisen kontrollin mallia, joka mitätöi yksilön vapauden ja ylivallan.

Tämän teoreettisen tilanteen pääasiallisena seurauksena on tehotyhjiö. Toisin sanoen kaikkien yksilöiden välillä vallitsee täydellisen tasa-arvon tilanne sosiaalisessa ympäristössä, jossa he elävät ja elävät rinnakkain.

Tämä johtuu siitä, että tämän väitteen mukaan jokainen ihminen on vapaa ja kykenee toimimaan sosiaalisessa ympäristössään.

Toisin sanoen kollektiivinen vapaus vallitsisi määräysvaltaa harjoittavan julkisen vallan sekä voimankäytön monopolin kanssa alueella.

Tällä tavalla yhteiskunnan rinnakkaiselo ja rakentuminen saavutetaan hitaudella, kun väestön tavat ovat vakiintuneet ajan myötä. Tämän perustana tulisi olla horisontaalinen eikä vertikaalinen hierarkkisiin tasoihin perustuva järjestelmä.

Anarkian käsitteen historiallinen kehitys

Ensimmäisistä filosofisista kannoista (etenkin klassisen Kreikan ajattelijoiden) on ollut vivahteita, jotka liittyvät siihen, mitä myöhemmin kutsuttiin anarkistiseksi teoriaksi.

Siten on tapahtunut historiallinen edistysaskel yhteiskunnallisten muutosten ja siten erilaisten ideologisten ja filosofisten asenteiden kehityksen jälkeen.

Tulos ilmestyi alun perin 1700-luvun ensimmäisillä muodollisesti anarkistisilla teorioilla, jotka saivat alkunsa siitä, ettei tarvitsisi ehdottaa sosiaalista kontrollia valtarakenteiden kautta.

Tässä mielessä anarkismina tunnettu liike loi muodollisen perustan tälle teorialle soveltamalla sitä käytännön todellisuuteen: poliittiseen, taloudelliseen ja yhteiskuntamalliin.

Se toimi myös ajatuksena, joka vastusti suoraan kapitalistista teoriaa ja porvariston kasvun uuden yhteiskuntajärjestyksen tuotteen syntymistä. Vaikka on totta, että muut kirjoittajat ovat paljastaneet anarkokapitalismin olemassaolon mahdollisuuden. Jälkimmäisen kritiikki perustuu siihen, että anarkokapitalismissa valtarakenteet luodaan pääomalla.

Anarkian laajentaminen ja sosiaalinen soveltaminen

Anarkian kautta syntyy asioiden luonnollinen tila, minkä tahansa pakotetun organisaation ulkopuolella ja ehdottaa yhteiskuntaluokkien ja kaikenlaisten taloudellisten, poliittisten ja sosiaalisten eliitin eliminointia.

Anarkististen oppien historiallisen kehityksen ja eri kansojen ja sivilisaatioiden kokemuksen kautta anarkismi nousi ideologiseksi malliksi. Tätä mallia on mukautettu useisiin analyyseihin viime vuosisatojen aikana, kuten anarkokommunismiin tai anarkokapitalismiin mm.

Riippumatta anarkian käytännön sovelluksista talouspolitiikassa,
Yhteiskunnalliset ja muun tyyppiset ideologiset asennot on yhdistetty yleisesti utopiaan.

Esimerkkejä tästä ovat haarat, kuten kommunismi tai alkuperäinen utopistinen sosialismi, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa
sekä tämän tyyppisille ihanteellisen yhteiskunnan lähestymistavoille. Kuntien tai phalanstereiden luomisen käsite on myös todellisuudessa tämäntyyppisten yhteiskunnallisten ideoiden mukautuksia.

Tunnisteet:  laukku kirjanpito kulkee 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add