Tässä on, mitä asiantuntijat sanovat lainabuumista

kulttuuri

Lainoilla on jälleen ollut merkittävä rooli espanjalaisten elämässä, kun vuosia sitten kärsineen talouskriisin vaikutukset näyttävät laantuvan. Jotain, joka ei ole yllättävää, koska entiteetissä, kuten Term vaatimus
rahoituslainan hakemisesta on tullut erittäin joustavaa.

Asiantuntijat tekevät siis yksityiskohtaisen analyysin siitä, miten tapahtumat näiden lainojen ympärillä kehittyvät. Alla näemme, mitkä ovat hänen tärkeimpiä johtopäätöksiään tässä suhteessa.

Talouskasvun välttämätön työkalu

Kulutusluotot ovat viime vuosina kasvaneet merkittävästi, ja niistä on tullut keskeinen talouskasvun väline. Se on yksi tärkeimmistä johtopäätöksistä, joihin jotkut asiantuntijat ovat tehneet tässä asiassa.

Jotkut heistä ovat korostaneet, että nämä lainat ovat välttämätön työkalu varsinkin talouden vaikeina aikoina, koska ne auttavat monien kansalaisten pääsemään hyvinvointivaltioon.

On myös tuotu esiin, että ala palvelee talouden rasvaamista eli öljyä eikä sen polttoainetta ja että määrät ovat edelleen pieniä, minkä vuoksi tällä hetkellä ei ole olemassa vakautta vaarantavaa kuplaa, kuten tölkit. esiintyä asuntolaina-segmentin kanssa.

Digikanavan tarve tavoittaa kauppoja

Toinen asia, jota on korostettu, on nopeus ja ketteryys sekä se, että digitaalinen kanava tavoittaa yritykset, jotta rahoitusprosessi sujuu käytännössä hetkessä. Tästä syystä pyydetään, että annetut tiedot ovat mahdollisimman yksinkertaisia ​​ja pääpiirteittäin.

Espanjan keskuspankki on samaa mieltä siitä, että yksinkertaisuus on tulevaisuutta, mutta se varoittaa, että sääntelyn on oltava myös kuluttajansuojaa edistävää ja otettava huomioon, että kaikki toimijat eivät toimi samalla tavalla.

Tämän mukaisesti on käynyt selväksi, että yhteenvetotietojen ja suojan välillä on oltava tasapaino, koska se voi lopulta päättyä vastuuvapauslausekkeeseen yhteisöille eikä takuuseen lainaa haluavalle henkilölle.

Erityisesti on korostettu myös sitä, että kunnes jokaisella taholla on vastuullisuuden periaatteet omassa DNA:ssaan, jalan nostaminen tietovaatimusten osalta voi olla haitallista, sillä toimenpiteisiin on ryhdyttävä erittäin varovaisesti.

On myös korostettu, että tämä varovaisuus on välttämätöntä ja että sekä Espanjan keskuspankin että muiden viranomaisten on varmistettava vastuullinen toiminta, koska tämä on yksi niiden velvollisuuksista suojella kuluttajia.

Tunnisteet:  sijoitus hallinto kirjanpito 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add