Uutisia Espanjan itsenäisten ammatinharjoittajien lainsäädännöstä vuodelle 2018

esittää

Itsenäisillä ammatinharjoittajilla on olennainen ja erityinen rooli Espanjan taloudessa, joten lainsäädännön mukauttaminen heidän kohtaamiensa todellisiin olosuhteisiin on haaste maan politiikalle. Laki 6/2017, 24. lokakuuta, kiireellisistä yrittäjäuudistuksista tulee esittelemään yrittäjäryhmälle uutisia tänä vuonna 2018. Tässä artikkelissa kokoamme tärkeimmät säädökset, jotka on otettava huomioon vuonna 2018.

Freelance-palkkio

  • RETA (erityinen järjestelmä itsenäisille ammatinharjoittajille)

Maksuperusteet on jäädytetty valtion yleisten talousarvioiden hyväksymiseen asti. Vaikka kasvun arvioidaan olevan 1,5–3 %, tällä hetkellä RETA:n alaisten osalta perusteet ovat:

Vähimmäisperus: 919,80 €. Eli minimipalkkio on 275 €/kk

Enimmäisperus: 3 751,2 €

  • YKSITYISYRITYS

Jos olet ammatinharjoittajan järjestelmässä, korotetaan maksuperusteita ja sen mukana kuukausimaksua:

Vähimmäisperus on 1 152,9 € 1 198,08 €. Tämä tarkoittaa, että vähimmäismaksu nousee 344 eurosta 357 euroon/kk

  • KIINTEÄ HINTA

Uusien RETA-rekisteröityjen (ei itsenäisinä ammatinharjoittajina) osalta vakuutusmaksun kiinteä maksukanta 50 €/kk säilytetään ensimmäisenä vuonna, jos vähimmäismaksupohja valitaan. Jos päätät tarjota korkeampia perusteita, saat 80 % bonuksen vähimmäismaksupohjasta.

Ensimmäisen 12 kuukauden kiinteän hinnan jälkeen tarjouksessa on kaksi alennusta sisältävää osaa:

Kuukausina 13-18 saat 50 % bonuksen. Oletetaan kuukausimaksuksi 137,97 €

Kuukaudesta 19-24 saat 30% bonuksen. Oletetaan kuukausimaksuksi 192,79 €

Maksuperusteiden muutokset

Maksuperusteisiin voidaan tehdä enintään 4 muutosta vuodessa, kun tähän mennessä on voitu tehdä 2 muutosta.

Ammattilaisten välinen vähimmäispalkka (SMI)

Vaikka itsenäisen ammatinharjoittajan maksuperusteet riippuvat valtion yleisistä budjeteista, SMI:n nousu vaikuttaa niin kauan kuin heillä on palkansaajia, he päättävät rekisteröityä itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi tai ovat itsenäisten ammatinharjoittajien yhtiöjärjestelmän alaisia. .

SMI:n nousu vuonna 2018 on 4 %, 707,6 eurosta 735,9 euroon.

Rekrytointibonukset

Perheenjäsenten palkkaamisesta 2. sukulaisuusasteeseen asti maksuista alennetaan jopa 100 %.

Mikäli sukulainen 2. sukulaisuusasteeseen asti ryhtyy yrittäjäksi ja tekee yhteistyötä yrittäjän kanssa, hän saa 50 % bonuksen ensimmäisten 18 kuukauden aikana ja 25 % bonuksen seuraavilta 6 kuukaudelta.

Muut bonukset

Vammaiset, sukupuoleen perustuvan väkivallan uhrit ja terrorismin uhrit, jotka ilmoittautuvat yrittäjäksi, saavat aiempien lisäksi 50 euroa kuukaudessa maksuun 12 ensimmäisen kuukauden aikana yrittäjyyden alkamisesta.

Bonukset

Jonkin tyyppisen bonuksen saamiseksi aika, jonka piti kulua ilman vakuutusmaksuja itsenäisenä ammatinharjoittajana, on viidestä vuodesta kahteen (3, jos viimeinen rekisteröinti on tuettu).

Lisämaksut

Mikäli eriä ei makseta vastaavana kuukautena, niistä veloitetaan 10 %:n lisämaksu, jos ne maksetaan seuraavan kalenterikuukauden aikana. 20 %, jos se maksetaan ennen korvaushakemuksessa mainitun ajanjakson päättymistä. 35 %, jos se tehdään vaatimuksessa asetetun määräajan jälkeen.

Maksujen kotipaikka

Perintämääräys määrää yrittäjämaksujen suoraveloituksen pakollisuudesta.

Monimuotoisuus

Jos olet itsenäinen ammatinharjoittaja ja työskentelet jonkun muun palveluksessa, sinulla on oikeus saada takaisin 50 % ylimääräisestä maksuosuudesta yleisissä talousarvioissa vahvistetuista varoista. Toimielimet maksavat tämän hyvityksen ilman ennakkopyyntöä.

Äitiys ja isyys

Sosiaaliturvamaksujen 100 prosentin alennusta harkitaan itsenäisten ammatinharjoittajien osalta äitiyden, isyyden, adoption, adoptiohuollon, sijaishoidon, raskauden aikaisen riskin tai imetyksen aikana.

Isyys muuttuu 28 päivän kestosta 35 päivään (5 viikkoa).

Sosiaaliturvamaksuista maksetaan 100 % bonuksia:

  • Alle 12-vuotiaiden lasten hoito.
  • – Hoida huollettavana olevia perheenjäseniä, joiden vammaisuus on enintään 33 % toiseen sukulaisuusasteeseen asti.

Bonus lasketaan sen mukaan, mitä noteerattiin kausaalista tapahtumaa edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

Uusia vähennyksiä

Uusia vähennyksiä harkitaan, kun tehdään suora arvio kunkin itsenäisen ammatinharjoittajan nettotuloksesta, kuten:

  • Henkilökohtaiset tuloverovähennykset. Tästä verosta voidaan vähentää kaikki työkunnan ulkopuolella ja arkipäivisin tapahtuvat korvaukset, kunhan laskua ylläpidetään ja maksu suoritetaan sähköisesti. Vähennettävät enimmäismäärät ovat:

Ruokavalio Espanjassa: 26,67 € / päivä

Ruokavalio ulkomailla: 48,08 € / päivä

Yöpymiset Espanjassa: 53,34 € / päivä

Yöpyminen ulkomailla: 91,35 € / vrk

  • Toimituskulujen vähennykset: Jos asuntoa käytetään työtehtävien suorittamiseen ja tämä näkyy 036-lomakkeessa, toimituskuluista (internet, sähkö...) voidaan vähentää enintään 30 %.
  • Oman sairauden, puolison tai alle 25-vuotiaiden lasten vakuutusmaksuvähennykset enintään 500 €/henkilö ja 1500 € työkyvyttömyyden osalta.

Yhteensopivuus eläkkeelle

Vanhuuseläkkeen 100 %:n kerääminen on yhteensopiva yrittäjän yritystoiminnan jatkamisen kanssa, niin kauan kuin hänellä on vähintään yksi työntekijä, toimenpide toteutetaan sukupolvenvaihdoksen jatkamiseksi.

Väliaikainen onnettomuus

Uudet määräykset tunnustavat yrittäjän välitapaturman työtapaturmaksi, jonka edut ovat samat kuin tämä tai ammattitauti.

Malli 037

Verovelvollisuus esittää lomake 047 kolmansien osapuolten kanssa tapahtuvassa liiketoiminnassa tulee esittää tammikuussa nykyisen helmikuun sijaan. Toimenpide tulee voimaan tammikuussa 2019, jolloin se esitetään vuoden 2017 toiminta -lomakkeella 047.

Voit katsoa BOE:n koko julkaisun tästä linkistä.

Tunnisteet:  muu Latinalainen Amerikka talous-sanakirja 

Mielenkiintoisia Artikkeleita

add